Towarzystwo funduszy inwestycyjnych w celu wsparcia prowadzenia swojej działalności nabywa od agencji z Ameryki pakiety informacji, danych i analiz dotyczących światowych rynków kapitałowych. Ze względu na brak polskiej siedziby agencji, towarzystwo, kupując od niej informacje, stosowało 23-proc. stawkę VAT.
LEX Biblioteka Podatkowa >>

Towarzystwo uważało jednak, że powinno stosować do nabywanej usługi zwolnienie z opodatkowania VAT. W celu potwierdzenia swoich przekonań zwróciło się o wydanie indywidualnej interpretacji. Wskazywało, że nabywane usługi powinny być zwolnione z VAT, ponieważ  stanowią element zarządzania funduszami inwestycyjnymi jako usługi doradcze i informacyjne.

Jednak dyrektor izby skarbowej nie zgodził się z takim poglądem. W jego opinii, nabywanie informacji od agencji stanowi dla towarzystwa jedynie jedno z narzędzi umożliwiających i wykorzystywanych do efektywnego świadczenia swoich usług na rzecz funduszy inwestycyjnych. Jest to typowa kompleksowa usługa odpłatnego nabywania informacji w określonym i pożądanym zakresie oraz praktycznego ich zastosowania w obrocie gospodarczym – wyjaśnił fiskus.

Ze zdaniem organu zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny (III SA/Wa 624/15). WSA uznał, że usługi świadczone na rzecz towarzystwa nie spełniają kryteriów pozwalających na uznanie ich za podlegające zwolnieniu z VAT.

Ostatecznie 23 kwietnia br. sprawę rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 1028/16), który zaaprobował argumentację towarzystwa. Sąd uznał, że nie chodzi wyłącznie o usługę informacyjną, ale też doradczą. Oferowane przez agencje usługi mają spersonalizowany charakter pod potrzeby zamawiającego. Świadczenie tego typu usług jest właściwe i specyficzne dla usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi – wyjaśnił NSA. Ponadto zbiór takich informacji niewątpliwie wykracza poza potrzeby zwykłego inwestora.

Usługi pośrednictwa finansowego - zwolnienie z VAT >>