Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła umowę pożyczki na kwotę prawie 3 mln zł  z osobą fizyczną, swoim prezesem zarządu. Jednak w wyniku przeprowadzonej kontroli w spółce, naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że nie został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych od tej umowy pożyczki.
LEX Biblioteka Podatkowa >>

W związku z tym naczelnik urzędu skarbowego określił zobowiązanie podatkowe w PCC dla prezesa spółki jako osoby prywatnej w wysokości 550 tys. zł. Zdaniem organu pierwszej instancji, w sprawie zaistniały przesłanki do zastosowania 20-proc. sankcyjnej stawki podatku na podstawie przepisu art. 7 ust. 5 pkt. 1 ustawy o PCC, ponieważ w toku postępowania kontrolnego podatnik powołał się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a należny podatek od tej czynności nie został zapłacony.

Jednak dyrektor izby skarbowej uznał, że owszem jest należy PCC, ale nie według 20% sankcyjnej stawki, tylko podstawowej 2-proc. Zdaniem organu drugiej instancji, w sprawie nie doszło do powołania się na fakt uzyskania pożyczki przez prezesa – o otrzymaniu pożyczki zeznał w postępowaniu kontrolnym spółki, a nie swoim.

Prezes był mimo wszystko odmiennego zdania, co organy podatkowe. W jego opinii, nie powinien płacić PCC a VAT. Przekonywał, że organy błędnie uzależniły występowanie jako podatnik VAT w odniesieniu do danej czynności od częstotliwości działania.

Ze zdaniem fiskusa zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Ke 698/15). WSA wskazał, że udzielenie prezesowi przez spółkę pożyczki nie było przejawem realizacji systematycznych, zorganizowanych i świadczonych w sposób ciągły (czyli zawodowo, profesjonalnie) usług udzielania pożyczek pieniężnych.

Ostatecznie 24 kwietnia br. także Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1105/16) nie zgodził się z wywodami prezesa. Sąd wskazał, że owszem, nawet jednorazowe udzielenie pożyczki mogłoby podlegać VAT, gdyby zostało wykazane, że podatnik ma zamiar powielać taki proceder. W przeciwnym razie należy zastosować opodatkowanie PCC. W tej sprawie spółka ewidentnie udzieliła jednorazowo pożyczki i nie zamierza prowadzić tego typu działalności – podkreślił NSA.

Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT Marek Zirk-Sadowski Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT >>