Polska przegrała sprawę o unijną dyrektywę wodną

Środowisko

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał w czwartek Polskę za winną niewprowadzenia przepisów ramowej dyrektywy wodnej. Polska została oskarżona także o to, że nie określiła odpowiednio...

01.07.2016

Zaliczki na PIT może wnieść tylko płatnik

Zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) nie można dokonać przez posłańca - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2016 r.

30.06.2016

Wykonawca składa wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny

Zamówienia publiczne

W przypadku podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę, w szczególności kiedy o 30% odbiega od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen innych ofert, wykonawca musi złożyć dokładne...

29.06.2016

Jednorazowa amortyzacja nie dotyczy motocykli

Odpisy amortyzacyjne motocykli dokonuje się na takich samych zasadach jak w przypadku samochodów osobowych. W związku z tym jednorazowa amortyzacja nie dotyczy także motocykli - wyjaśnił minister...

29.06.2016