Błąd fiskusa nie musi oznaczać racji wnioskodawcy

Uznanie przez sąd administracyjny określonej wykładni fiskusa za błędną wymaga prezentacji właściwego rozumienia określonego przepisu. Nie musi ono jednak być zgodne z oceną prawną stanu faktycznego...

10.03.2016

MF wyjaśnia przepisy dotyczące podatku bankowego

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, w zakresie...

09.03.2016

SN: odstąpienie od umowy przy poszanowaniu lojalności

W biznesie bardzo istotne jest zachowanie etycznego i lojalnego postępowania przy podejmowaniu przedsięwzięć gospodarczych - stwierdził Sąd Najwyższy. Pozwany korzystając ze swego prawa odstąpienia...

05.03.2016