NSA: odpady musi usunąć zarządzający działką

Zdaniem NSA błędnie ustalony stan faktyczny nie ma znaczenia dla nakazania wywozu odpadów. Wystarczy domniemanie, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na...

03.01.2017

SN: sąd skazał nieboszczyka na 2,5 lata więzienia

Oskarżony zmarł cztery dni przed ogłoszeniem wyroku, a mimo to sąd skazał go na karę więzienia. Wydanie wyroku skazującego w razie śmierci oskarzonego, powoduje uchylenie orzeczenia, przy czym bez...

30.12.2016

SA: ważny zapis na sąd polubowny w umowie spółki

Sąd Apelacyjny uznał, że zapis na sąd polubowny zawarty w umowie spółki z o.o., której wspólnikami były strony postępowania, był skuteczny. Zapis ten został bowiem zawarty w umowie spółki, określenie...

28.12.2016

NSA: kolosalna opłata planistyczna była zasadna

Budownictwo

Jednorazowa opłata planistyczna obciążająca właściciela nie jest zależna od tego, czy wskutek zbycia nieruchomości osiągnął on zysk w związku ze sprzedażą. Wartość ocenia się na dzień zbycia....

28.12.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski