SN: komornik nie podwyższy o VAT opłaty egzekucyjnej

Sąd Najwyższy 7 lipca br. podjął uchwałę, zgodnie z którą określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego komornik nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku od towaru i usług....

08.07.2016

NSA pyta Trybunał w Luksemburgu o wizę Schengen

Naczelny Sąd Administracyjny przesłał pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy wspólnotowy kodeks wizowy określa prawo do odwołania do sądu w przypadku odmowy wydania wizy przez...

06.07.2016

VAT: kolonia jak usługa turystyczna

Opieka pedagogiczna na koloniach jest niezbędna, niemniej celem organizowania kolonii jest wypoczynek dzieci i młodzieży. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji...

06.07.2016

WSA: trzeba uwiarygodnić brak wnioskowanej informacji

Samorząd terytorialny

Podmiot, który zamierza zawiadomić stronę, że nie posiada jakichkolwiek wnioskowanych informacji, powinien po pierwsze w tym zakresie złożyć wobec strony oświadczenie, a po drugie twierdzenie takie w...

06.07.2016