SA: ważny zapis na sąd polubowny w umowie spółki

Sąd Apelacyjny uznał, że zapis na sąd polubowny zawarty w umowie spółki z o.o., której wspólnikami były strony postępowania, był skuteczny. Zapis ten został bowiem zawarty w umowie spółki, określenie...

28.12.2016

NSA: kolosalna opłata planistyczna była zasadna

Budownictwo

Jednorazowa opłata planistyczna obciążająca właściciela nie jest zależna od tego, czy wskutek zbycia nieruchomości osiągnął on zysk w związku ze sprzedażą. Wartość ocenia się na dzień zbycia....

28.12.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski