Dożywotnia służebność nie daje prawa do ulgi w PIT

Pieniądze ze sprzedaży działki przeznaczone na remont domu, który podatnik wcześniej podarował dziecku, nie mogą zostać uznane za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. Tak wskazał Dyrektor...

05.06.2017

Samorządy mogą korzystać z zamówień in-house

Zamówienia publiczne

Instytucja in-house nie wyklucza i nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w drodze...

05.06.2017

VAT: protokół nie jest elementem usługi budowlanej

Przy interpretacji pojęć użytych w ustawie o podatku od towarów i usług nie mogą mieć decydującego znaczenia unormowania krajowego prawa cywilnego. Tak wskazał NSA w wyroku z 5 kwietnia 2017 r.

01.06.2017

SN: prezydent nie mógł ułaskawić b. szefów CBA

Prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych - stwierdził w przyjętej w środę uchwale siedmiu sędziów Sąd Najwyższy. Zdaniem SN decyzja prezydenta ws. byłych szefów CBA nie...

31.05.2017