CIT: kompensata czy barter nie wykluczy kosztów

Od 1 stycznia 2017 r. nadal będzie możliwe wygaszanie zobowiązań w kwocie przekraczającej 15 tys. zł w drodze kompensaty, nettingu lub stosowanie transakcji barterowych albo innych niż płatność form...

08.12.2016

Skarga na orzeczenie KIO nie jest informacją publiczną

Zamówienia publiczne

Skarga złożona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie ma charakteru informacji publicznej i jako taka nie podlega udostępnieniu - orzekł Wojewódzki Sąd...

08.12.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski