Wykonawca bez szans w przetargu ma prawo do odwołania

Zamówienia publiczne

Wykonawca, którego oferta została odrzucona lub nie ma szansy na wygraną w przetargu może złożyć odwołanie, które będzie prowadziło do unieważnienia postępowania, co przełoży się na ogłoszenie nowego...

31.05.2017

NSA pyta TS UE o akcyzę od piwa smakowego

W jaki sposób należy obliczyć podstawę podatku akcyzowego w odniesieniu do piw smakowych - z tym pytaniem prejudycjalnym zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE (TS UE) Naczelny Sąd...

31.05.2017

SA: wydruk komputerowy może być dowodem w sprawie

Choć ze swej istoty wydruk komputerowy może być łatwo modyfikowany, to ta okoliczność nie pozbawia go przymiotu dowodu w procesie cywilnym. Tego rodzaju wydruk świadczy o istnieniu zapisu...

30.05.2017