SN: świadczenie przedemerytalne dla poborowego z PRL

Mężczyzna, który odbył służbę wojskową w PRL i wrócił do macierzystego zakładu pracy w ciągu 30 dni od jej zakończenia ma prawo traktować okres odbywania tej służby tak samo jak gdyby stale pracował...

15.07.2016

WSA: wniosek osoby fizycznej jest dokumentem prywatnym

Samorząd terytorialny

Fakt, że dokument prywatny wniosek osoby fizycznej - trafia do organu i służy realizacji powierzonych prawem zadań organu nie oznacza, że przez to nabiera on cech dokumentu urzędowego w rozumieniu...

13.07.2016

WSA: zawieszenie pracy baru z powodu zatrucia

Podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych. Brud w kuchni może być przyczyną zawieszenia działalności gastronomicznej - orzekł Wojewódzki Sąd...

13.07.2016

WSA: rada gminy nie jest dysponentem budżetu gminy

Samorząd terytorialny

Kompetencje rady gminy w zakresie gospodarki finansowej obejmują uchwalenie budżetu, nie zaś dysponowanie wydzielonymi w nim środkami uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie....

12.07.2016

SN: uniewinnienia w tzw. „aferze mapowej" prawomocne

Prawomocne są już uniewinnienia oskarżonych w głównym wątku tzw. afery mapowej przy organizacji wykonania map dla wojska według wymogów NATO. W poniedziałek Sąd Najwyższy oddalił apelację prokuratury...

11.07.2016