WSA: nie można pobierać opłaty parkingowej za sobotę

Samorząd terytorialny

WSA w Lublinie wskazał, że skoro przepisy prawa zezwalają na wprowadzenie przez radę gminy obowiązku uiszczania opłat parkingowych za dni robocze, to brak jest podstaw do ustanowienia tego rodzaju...

02.08.2017

Lekarz zapłaci za odmowę przyjęcia niewidomej z psem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza zasądził zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta na rzecz osoby niewidomej poruszającej się w asyście psa przewodnika przeciwko ośrodkowi okulistycznemu z...

31.07.2017

NSA: stadion piłkarski jest budowlą

Budownictwo

Stadion piłkarski, czyli zadaszone trybuny i płyta boiska jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.

31.07.2017

NSA: stadion piłkarski jest budowlą

Samorząd terytorialny

Stadion piłkarski, czyli zadaszone trybuny i płyta boiska jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.

31.07.2017

NSA odmawia skreślenia ruiny z rejestru zabytków

Nawet obiekt będący ruiną, jeżeli zachowuje wartość naukową, historyczną lub artystyczną nie może zostać wykreślony z rejestru zabytków - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

31.07.2017