SA: poczta zawiniła ale nie zapłaci gminie za szkodę

Samorząd terytorialny

Gmina wiedząc, że przesyłkę pocztową doręczono nieprawidłowo i może dojść do przedawnienia roszczeń, nie powinna ograniczać się tylko do reklamacji u operatora, ale samodzielnie dostarczyć decyzję...

09.01.2018

WSA: radny - sołtys nie straci mandatu

Samorząd terytorialny

Powierzenie doręczenia decyzji podatkowych sołtysowi znajduje podstawę prawną w przepisach prawa publicznego, a nie w umowie cywilnoprawnej. Radny będący sołtysem nie naruszył tym samym przepisów...

04.01.2018

SN: eksmisja dłużnika z pomieszczenia tymczasowego

Nie można zaskarżyć do sądu postanowienia o nakazanie dłużnikowi opuszczenia i opróżnienia pomieszczenia tymczasowego. Nowy tytuł wykonawczy komornikowi nie jest potrzebny, aby eksmitować dłużnika -...

04.01.2018

Sklep zapłaci za skutki uderzenia cenówką

BHP

Spółka prowadząca sklep nie kontrolowała należycie stanu wyposażenia sklepu skoro samoczynnie zerwała się linka mocująca listwę cenową uderzając w głowę klientkę - stwierdził Sąd Apelacyjny w...

03.01.2018

Wojewoda: śmietnik nie musi stać na utwardzonym gruncie

Samorząd terytorialny

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy nie może wymagać, aby właściciel nieruchomości utwardzał powierzchnię, na której ustawiony jest śmietnik stwierdził wojewoda lubelski.

02.01.2018

SN: Sąd Najwyższy nie jest sądem trzeciej instancji

Jeśli pełnomocnik dysponuje pełnomocnictwem do działania za stronę we wszystkich instancjach, to takie umocowanie nie obejmuje postępowania zainicjowanego skargą kasacyjną. Sąd Najwyższy nie...

02.01.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski