SA: owoce zatrutego drzewa jednak nielegalne

Dowody zdobyte przez służby z przekroczeniem granic prowokacji nie mogą być dopuszczone w procesie. Taki wniosek płynie z najnowszego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

07.06.2017

WSA: organ rejestrujący ma prawo do weryfikacji dokumentów

Samorząd terytorialny

Złożenie dokumentów wymaganych przy rejestracji pojazdu nie pozbawia prawa organu do ich weryfikacji poprzez gromadzenie dodatkowych dowodów w sprawie wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

06.06.2017

Dożywotnia służebność nie daje prawa do ulgi w PIT

Pieniądze ze sprzedaży działki przeznaczone na remont domu, który podatnik wcześniej podarował dziecku, nie mogą zostać uznane za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. Tak wskazał Dyrektor...

05.06.2017

Samorządy mogą korzystać z zamówień in-house

Zamówienia publiczne

Instytucja in-house nie wyklucza i nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w drodze...

05.06.2017