RIO: pomoc de minimis trzeba zgłosić prezesowi UOKIK

Samorząd terytorialny

Niezbędnym elementem procedury podejmowania uchwały o udzieleniu pomocy de minimis jest zgłoszenie jej prezesowi UOKIK. Inaczej uchwała jest nieważna uznało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w...

12.01.2018

NSA: zakwaterowanie i najem są różnymi usługami

Zwolnienie podatkowe przysługuje tylko wtedy, gdy najemca wykorzystuje nieruchomość do zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych. Nie jest tym świadczenie usługi zakwaterowania orzekł Naczelny Sąd...

11.01.2018

SN: ujawnienie tajemnicy lekarskiej w sporze o ojcostwo

Lekarz powołał się na dobro dziecka poczętego i dlatego ujawnił tajemnicę lekarską. Istotne w tej sprawie jest, że obwiniony lekarz był ojcem dziecka i wcześniej nie chciał go uznać, ani płacić na...

11.01.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski