NSA: Precedensowy wyrok w sprawie reformy rolnej

Samorząd terytorialny

Nie było podstawy do stwierdzenia nieważności orzeczeń o przejęciu przez państwo majątku Michałowice z 1948 roku z powodu rażącego naruszenia prawa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Ten wyrok...

23.10.2018

SN: Przebaczenie win ułatwia dziedziczenie

Prawo cywilne

Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Forma notarialna dla zmiany postanowienia o wydziedziczeniu nie jest wymagalna - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy.

23.10.2018

NSA: Żona nie wybuduje łatwo domu na gruncie męża

Domowe finanse PIT

Fakt pozostawania w związku małżeńskim nie oznacza, że żona może sobie rościć prawa do gruntu męża. Budowa domu na jego ziemi nie jest realizacją jej własnych celów mieszkaniowych. Tym samym nie może...

20.10.2018

WSA: Mobbing w urzędzie trzeba ujawnić

Samorząd terytorialny

Wójt gminy mógł udostępnić radnym zanonimizowany protokół oraz wnioski z prac komisji antymobbingowej. Nie naruszałoby to dóbr osobistych urzędników uczestniczących w wyjaśnianiu sprawy - orzekł...

19.10.2018

WSA: Niedopuszczalna skarga nie może zostać rozpoznana

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Nie można wnieść skutecznej skargi na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli jego przedmiotem jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu. Jeśli jednak strona złoży...

19.10.2018

SN: Ważna umowa o pracę wspólnika spółki

Prawo pracy

Członek zarządu był wspólnikiem spółki kapitałowej, a jednocześnie pozostawał pracownikiem. Nie jest to zakazane przez kodeks spółek handlowych. Problem stanowi wysokość i czas objęcia skarżącego...

18.10.2018

NSA: Druga linia metra na Woli może być nadal budowana

Środowisko Budownictwo

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego czekanie ponad rok na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania terenu, przez które będzie przebiegać druga linia warszawskiego metra, nie jest celowe....

18.10.2018

NSA: Najpierw cennik, później otwarcie basenu

Finanse samorządów

Jeżeli z basenu będzie można korzystać kilka dni wcześniej, bo uchwała w sprawie cennika będzie obowiązywała z mocą wsteczną, to dla obywateli wcale nie będzie lepiej. Tak orzekł Naczelny Sąd...

18.10.2018