Obrońca radcy prawnego Franciszka W. wystąpił o wznowienie na korzyść obwinionego postępowania dyscyplinarnego, zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2018 r.

Czytaj: SN: Radca, który sfałszował przelew, nie będzie pracował przez 5 lat>>

Sąd Najwyższy utrzymał wówczas orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, który ukarał radcę zawieszeniem w wykonywaniu zawodu na 5 lat oraz zakazem patronatu na 10 lat. Przewinienie polegało na podrobieniu przelewu bankowego na kwotę 8 tys. zł, tytułem zapłaty faktury, której obwiniony nie uiścił.

Niewłaściwy skład?

W uzasadnieniu wniosku obrońca wskazał, że w wydaniu postanowienia Sądu Najwyższego „brały udział osoby, co do których zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy powołane zostały zgodnie z Konstytucją”. Ponadto obrońca wniósł o zawieszenie postępowania dyscyplinarnego w sprawie radcy prawnego, do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2018 r.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE przesądzi o kwestiach dotyczących zgodności z Konstytucją trybu wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa i czy tak wybrana Krajowa Rada Sądownictwa dokonała zgodnego z Konstytucją i wiążącego wskazania kandydatów na Sędziów Sądu Najwyższego w tym Sędziów Izby Dyscyplinarnej.

Nie można wznowić postępowania

Sąd Najwyższy uznał, że nie zachodzą przesłanki wznowienia postępowania (z art. 540 kpk). Warunkiem wznowienia nie może być zaistnienie u strony wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP powołania sędziów, którzy brali udział w wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w jej sprawie.

Czytaj: Ziobro za ujawnieniem nazwisk osób popierających kandydatów do KRS>>

Skoro zaś nie jest dopuszczalne wznowienie zakończonego postępowania sądowego, tym samym – nie jest możliwe jego zawieszenie – podkreślił sędzia sprawozdawca Jacek Wygoda.

Sygnatura akt I DO 16/19, postanowienie z 7 lutego 2019 r.