W "referendum opinii sędziów w przedmiocie działalności KRS" udział wzięło niemal 3690 sędziów ze 154 sądów spośród całkowitej liczby ponad 10 tys. polskich sędziów. 

Jego uczestnicy odpowiadali na dwa pytania:

  • Czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca KRS należycie wykonuje swoje zadania określone w art 186 ust. 1 Konstytucji RP?. 
    Na pytanie to twierdząco odpowiedziało 5,2 proc. ankietowanych sędziów (193); 90,7 proc. respondentów (3346) uznało, że KRS nie wykonuje należycie swoich działań. Natomiast 4,1 proc. sędziów (151) nie miało zdania w tej sprawie.
  • Czy uważa Pan/Pani, że KRS powinna podać się do dymisji?
    86,7 proc. ankietowanych sędziów (3191) odpowiedziało, twierdząco; 5,1 proc. respondentów (187) wskazało, że KRS nie powinna podawać się do dymisji; 8,2 proc. sędziów (302) nie ma zdania w tej sprawie.
     

Czytaj: Sejm uchwalił zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa>>