W 1995 r. sąd rejonowy wydał postanowienie o spadku. Na podstawie ustawy nabyli go mąż zmarłej oraz trójka dorosłych dzieci - po 1/4 części. Wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne odziedziczył tylko mąż. Podstawą były m.in. zeznania dzieci, że tylko ojciec pracował w gospodarstwie, w czym mu nie pomagali. Nikt nie złożył apelacji w sprawie.

Czytaj: Dwie kolejne skargi nadzwyczajne - przedterminowe zwolnienie>>

Po kilku latach jeden ze spadkobierców wystąpił do tego samego sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po matce po 1/4 części ale także w odniesieniu do gospodarstwa rolnego. - Pozostali spadkobiercy dostali zawiadomienie z sądu o trwającym postępowaniu spadkowym, byli przekonali, że to błąd bo pięć lat wcześniej sąd ustalił spadek po ich mamie. Nie zareagowali więc na dosyć skomplikowane prawnicze pismo. Sprawa się toczyła i sąd ją rozstrzygnął. Nie wiedział, że wcześniej w tej sprawie zapadło postanowienie, a teraz jedno z dzieci zmarłej próbuje je zmienić na swoją korzyść - informował RPO.  

Błąd sądu czy notariusza?

Sąd wydał decyzję jedynie na podstawie słów jednego ze spadkobierców. I ponownie apelacji nikt nie złożył. Dopiero po kilku latach pozostali, od notariusza dowiedzieli się, że gospodarstwo rodziców zostało odziedziczone inaczej niż sądzą.

Sprawdź w LEX: Skarga nadzwyczajna w praktyce >

Jest już 10 skarg

Rzecznik Praw Obywatelskich występuje ze skargami nadzwyczajnymi, gdy jest to niezbędne dla ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywateli. Rozstrzyga je nowo utworzona Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Prawo kierowania skarg nadzwyczajnych ma tylko RPO i Prokurator Generalny-Minister Sprawiedliwości.

Instytucja skargi nadzwyczajnej obowiązuje od 3 kwietnia 2018 r. Przewiduje ona m.in. możliwość składania do Sądu Najwyższego takich skarg na prawomocne wyroki polskich sądów z ostatnich 20 lat.

Dotychczas do Sądu Najwyższego wpłynęło 10 skarg nadzwyczajnych. Trzy w sprawach karnych - w tym jedna od Prokuratora Generalnego i dwie od RPO. Kolejnych siedem skarg wpłynęło w sprawach cywilnych - w tym cztery od PG i trzy od RPO.

Sygnatura akt I NSNc 1/19

Sprawdź wzory dostępne w LEX:

Skarga nadzwyczajna - pozbawienie władzy >

Skarga nadzwyczajna - pozbawienie wykonalności >

Wniosek o skargę nadzwyczajną - kradzież >

Wniosek o skargę nadzwyczajną - zasiedzenie >