Papierowa ochrona zabytków w Polsce

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) - Delegaturę w Rzeszowie wskazały na lata zaniedbań w gospodarowaniu nieruchomościami zabytkowymi przez ich publicznych właścicieli...

26.09.2010

Zadośćuczynienie tylko za pobyt w areszcie?

Na podstawie wydanego 23 września wyroku były komendant policji w Białej Podlaskiej Władysław Szczeklik dostanie 200 tys. złotych zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie. Na pewne aspekty tego...

24.09.2010

Kiedy możemy mówić o prawnej niedoskonałości blędu?

Przepisy kodeksu cywilnego nie definiują pojęcia błędu, przyjmuje się natomiast, że błędem jest mylne wyobrażenie o istniejącym stanie sprawy lub w ogóle jego brak. O prawnej doniosłości błędu możemy...

23.09.2010

Optymalizacja wydatków marketingowych

Odmowa zaliczenia wydatkw marketingowych w koszty związana jest głwnie ze stwierdzeniem braku związku tych wydatkw z przychodami. Część wydatkw marketingowych przeznaczonych na reprezentację pomimo...

20.09.2010

Biometria - korzyści, koszty, zagrożenia

Wprowadzenie w czerwcu 2009 roku nowych paszportów zawierających dwie cechy biometryczne spowodowało burzliwą dyskusję na temat zachowania równowagi pomiędzy wdrażaniem coraz nowoczeoeniejszych...

19.09.2010

Koncesjonariusz też ryzykuje

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi wymaga, aby część nakładów związanych z wykonaniem koncesji była ponoszona przez samego koncesjonariusza. Już samo takie zaangażowanie...

17.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski