Niepewność prawna hamuje cloud computing w bankach

Usługi finansowe i sektor bankowy coraz częściej chcą wykorzystywać cloud computing do polepszania ich działalności. Jednak rzeczywiste wykorzystanie chmury jest utrudnione przez niepewność prawną...

05.12.2011

Iustitia: to nie pierwsze mrożenie płac sędziów

Informacja, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów, które forsuje w Sejmie obecny rząd, będzie miało miejsce po raz pierwszy, oświadczam stanowczo, że jest to wypowiedź nieprawdziwa, mająca na celu...

04.12.2011

Niejasna ustawa o działalności leczniczej

Ustawa o działalności leczniczej nie należy do najczytelniejszych i najprecyzyjniejszych aktów prawnych. Jest to dokument mocno rozbudowany, który zawiera wiele nowych, dotychczas nie występujących w...

04.12.2011

Marek Celej: mniej spraw, więcej na pensje sędziów

Zmniejszenie kognicji sądów mogłoby spowodować oszczędności dla budżetu, które można przeznaczyć na sędziowskie wynagrodzenia sugeruje Marek Celej sędzia sądu apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w...

03.12.2011

Prezes Notariatu: egzamin powinien być ustny

Lech Borzemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej jest zadowolony z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 30 listopada. Trybunał stwierdził zgodność z konstytucją przepisów ustawy Prawo o notariacie...

02.12.2011

Jak pomagać skutecznie? Instrumenty filantropii

Rozwojowi działalności filantropijnej niewątpliwie sprzyjają zachęcające uregulowania prawno-podatkowe. Widać to na przykładzie krajów o dłuższej tradycji filantropijnej, w szczególności USA,...

02.12.2011