Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych przychody dzielą się w zależności od ich źrdeł. Jednym z nich jest działalność wykonywana osobiście. W konsekwencji przychody z...

07.03.2011

Ulgi podatkowe według prawa krajowego i unijnego

Uregulowane w Ordynacji podatkowej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mogą być udzielone podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą tylko wówczas, gdy jest to zgodne z przepisami regulującymi...

07.03.2011

MS także ma swój udział w obniżaniu jakości prawa

Częstą praktyką Ministerstwa Sprawiedliwości jest przedstawianie projektów ustaw przygotowywanych w resorcie jako projekty poselskie. To samo dotyczy istotnych poprawek do ustaw. Zakłada się wręcz,...

05.03.2011

Spór o kary za nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń

Związki zawodowe proponują poszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy o możliwość karania pracodawców nie wypłacających w terminie wynagrodzeń. Zdaniem przedsiębiorców projekt ten nie da...

04.03.2011

Stopy procentowe pozostały bez zmian

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie podwyższyła stp procentowych. - Kolejna podwyżka jest jednak nieuchronna i nastąpi w najbliższych miesiącach mwi dr Małgorzata...

04.03.2011

Szybki wzrost PKB dzięki konsumpcji

W czwartym kwartale 2010 roku PKB wzrsł o 4,4 proc., wobec 4,2 proc. w trzecim kwartale. Jak podaje GUS, w całym 2010 roku wzrost gospodarczy wynisł 3,8 proc. - W czwartym kwartale ubiegłego roku...

02.03.2011

Prawie połowa Polaków popiera wprowadzenie euro

47 proc. Polaków popiera wprowadzenie euro, a 45 proc. jest przeciwnych - wynika z jesiennego badania Eurobarometru. "Niespełna połowa (47 proc.) Polaków opowiada się za Europejską Unią Gospodarczą i...

01.03.2011

Oczekiwania inflacyjne rosną

Od czterech miesięcy rośnie średnia oczekiwana stopa inflacji konsumentw. W lutym spodziewali się oni, że w perspektywie 12 miesięcy inflacja będzie wynosić 3,2 proc., wobec 3 proc. w styczniu -...

01.03.2011

Nie kupiłeś auta z kratką? Nie żałuj

Przedsiębiorcy, ktrzy w ubiegłym roku nie załapali się na zakup auta z kratką, nie mają czego żałować. Niższe ceny samochodw rekompensują brak możliwości odliczenia pełnej stawki VAT - uważa Agata...

28.02.2011

Jankowiak: Ministerstwo spóźnionych finansów

Dla wyniku budżetu państwa pierwszy miesiąc 2011 roku był trochę pomyślniejszy niż początek ubiegłego roku. Przy zbliżonych procentowych wykonaniach w stosunku do rocznego planu zarwno dochodw, jak...

28.02.2011

ZPP: Zastąpmy CIT, podatkiem od przychodów

Zastąpmy CIT 1-procentowym podatkiem od przychodów, a budżet więcej zarobi uważa ZPP. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wie, jak łatwo zasilić budżet państwa grubymi miliardami złotych. Wiedzą...

27.02.2011