Prokuratorzy też nie chcą jawności majątków

Środowisko prokuratorów jest przeciwko jawności oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów. - Takie rozwiązanie generuje istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa obu grup oraz ich rodzin - napisano w...

19.08.2014

Szkoła zapłaci za szkody spowodowane przez ucznia

Obowiązujące prawo stwarza wystarczające ramy do zapewnienia stosownej rekompensaty dla dzieci poszkodowanych w szkołach. Często stanowi jednak wyzwanie tak dla sądów, jak i reprezentujących strony...

18.08.2014

"Iustitia": nie informować o majątkach sędziów

Oświadczenia majątkowe sędziów nie mogą być ujawniane jako informacje publiczne stwierdza Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w opinii do projektu ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym...

17.08.2014

Otyłość nie może być powodem dyskryminacji

Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwosci Unii Europejskiej Niila Jääskinena chorobliwa otyłość może stanowić niepełnosprawność w rozumieniu dyrektywy w sprawie równego traktowania w...

15.08.2014

Nowe uprawnienia konsumentów kupujących w sieci

W grudniu 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, na mocy której konsumenci zyskają liczne uprawnienia, a na przedsiębiorcach będą ciążyły dodatkowe obowiązki - pisze Agnieszka...

15.08.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski