Asystenci: sędziów jest dość, asystentów za mało

W Polsce jest już dostateczna liczba etatów sędziowskich, zwłaszcza w sądach powszechnych (ponad 10 tys.). Stanowczo za mało jest asystentów i referendarzy - uważa Ogólnopolskie Stowarzyszenie...

26.01.2016

Zapowiedź ustawy o repatriacji wzbudza kontrowersje

To dobry początek, konieczna jednak dyskusja nt. konkretnych rozwiązań - ocenia projekt nowej ustawy o repatriacji Robert Wyszyński ze Wspólnoty Polskiej. Problem repatriacji nie istnieje. To humbug...

25.01.2016

Nowa definicja niewypłacalności wzbudza kontrowersje

Wśród wielu zmian wprowadzanych w prawie upadłościowym mocą prawa restrukturyzacyjnego jedną z najważniejszych jest modyfikacja pojęcia niewypłacalności. Tymczasem są wątpliwości interpretacyjne i...

25.01.2016

Klauzula obejścia prawa podatkowego jest potrzebna

Niskie podatki to najprostsza recepta na wyprowadzanie pieniędzy z Polski, wtedy spółki zagraniczne stracą powody, by to robić; trzeba też wprowadzić klauzulę obejścia prawa podatkowego, co wzmocni...

25.01.2016

Zapoznaj się ze zmianami w akcyzie

Szczegółowe omówienie problemów występujących w trakcie stosowania zmienionych w ubiegłym roku przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz związanych z tą ustawą aktów wykonawczych, a także obszernych...

25.01.2016

Dwie nowelizacje prawa autorskiego już skomentowane

Dwie uchwalone w 2015 roku nowelizacje prawa autorskiego spowodowały, że nowe wydanie komentarza do tej ustawy musiało zostać zmienione w prawie jednej trzeciej w stosunku do wersji opublikowanej...

22.01.2016

Kluczowe zmiany w podatkach w 2016 roku

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych, udzielania pełnomocnictw i naliczania odsetek od zaległości podatkowych, wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, a także...

22.01.2016