Rada Legislacyjna: wpadka przy obsadzie nowej inspekcji

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności Rada Legislacyjna przy premierze ocenia pozytywnie. Stworzenie instytucjonalnie zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości...

20.09.2016

Nadchodzą zmiany w systemie interpretacji podatkowych

Od 1 lipca minister właściwy od spraw finansów publicznych stał się organem właściwym w sprawach interpretacji ogólnych, które mają służyć ujednoliceniu stosowania przepisów prawa podatkowego. To nie...

19.09.2016

Sędziowskie zgromadzenia popierają uchwały Kongresu

W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w całości popieramy uchwały podjęte na...

18.09.2016

Warto być firmą odpowiedzialną społecznie

Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza strategiczne i etyczne zarządzanie firmą, które pozwala na osiągnięcie równowagi pomiędzy skutecznością działania, pomnażaniem kapitału a interesem...

18.09.2016

Podatek handlowy bez tajemnic

Do polskiego systemu podatkowego 1 września 2016 r. została wprowadzona nowa danina publiczna - podatek od sprzedaży detalicznej. Jest to podatek przychodowy, obciążający bezpośrednio przychody z...

16.09.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski