Jednak redaktorzy naukowi wydanej właśnie książki Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane  zauważają, że z realizacją tego postulatu bywają problemy. - Odbiór nauk sądowych przez prawniczych uczestników procesu sądowego rzeczywiście stanowi istotną determinantę tego procesu. Jednakowoż, jak
wynika z licznych badań, poziom wiedzy z nauk sądowych u odbiorców opinii biegłych pozostawia wiele do życzenia. Badania 400 amerykańskich sędziów stanowych, przeprowadzone w 1998 r., wykazały, że tylko 52% respondentów uważało, że są wystarczająco przygotowani do oceny dowodów naukowych.
Bardzo podobne rezultaty przyniósł sondaż wśród 148 polskich sędziów: aż 53% stwierdziło, że nie czują się kompetentni do oceny dowodów naukowych, aczkolwiek, paradoksalnie, 41 (28%) tych respondentów uznawało, że rzadko mają problemy z oceną opinii biegłego; spośród wszystkich takie poczucie miały 103 (70%) osoby. Z drugiej strony, zarówno Kodeks postępowania karnego,  Kodeks postępowania cywilnego jak i judykatura wymagają od sędziów także merytorycznej oceny dowodu - czytamy we wstępie do książki.

Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane

Jak pokreśla wydawca, książka stanowi unikatowe dzieło 37 autorów - wybitnych specjalistów w obszarze nauk sądowych, będących z reguły także wykonawcami ekspertyz w danej dziedzinie. Zawiera omówienie 25 rodzajów ekspertyz sądowych, takich jak: antropologiczna (w zakresie badania kości oraz analizy obrazu i nagrań wideo), daktyloskopijna, toksykologiczna, alkohologiczna, genetyczna, entomologiczna, fizykochemiczna, mechanoskopijna, traseologiczna, biomechaniczna, śladów krwawych, balistyczna, wypadku drogowego, pisma ręcznego, dokumentów, dzieł sztuki, informatyczna, fonoskopijna, wariograficzna (poligraficzna), osmologiczna, psychologiczna, psychiatryczna i okazania. W ich opisach uwzględniono najnowsze światowe osiągnięcia nauk sądowych. Ważnym uzupełnieniem opracowania są rozdziały dotyczące metodyki i statystycznej interpretacji wyników ekspertyzy.

W pracy skoncentrowano się na problemach, jakie niesie współczesna ekspertyza sądowa i jej ocena procesowa, oraz tych, które rodzą się w relacjach biegły - organ procesowy. Stąd też będzie ona pomocna we wzajemnym zrozumieniu problemów i potrzeb powstających podczas współpracy pomiędzy ekspertami a zleceniodawcami ekspertyz.

Zdaniem autorów i wydawcy, publikacja jest skierowana zarówno do biegłych i ekspertów, jak i sędziów, prokuratorów, policjantów, adwokatów oraz aplikantów, a także do studentów prawa, chemii i biologii specjalizujących się w naukach sądowych. Będzie też niezbędnym źródłem wiedzy w codziennej pracy praktyków wymiaru sprawiedliwości.

Więcej o publikacji>>