Przerwa ogłoszona została na wniosek klubu SP, by - jak argumentował poseł Ludwik Dorn - przedstawiciele klubów, które opowiadają się przeciw zmianom w systemie emerytalny mieli czas na spotkanie się z protestującymi przed Sejmem związkowcami z NSZZ "SOlidarność". (PAP)

mok/ mow/