Zmiana wynika z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rada Rynku Pracy będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra pracy w sprawach polityki rynku pracy. Będzie też ustalać priorytety wydatków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W jej skład wejdą osoby powoływane przez ministra pracy spośród przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentowanych w Komisji Trójstronnej oraz przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Powołane zostaną też wojewódzkie i powiatowe rady rynku pracy.

"Ze względu na zmiany ustawowe musieliśmy skrócić kadencję Rady. W grudniu powołamy nową. Już w tej chwili przyjmujemy zgłoszenia członków od uprawnionych do tego instytucji. Jeszcze trzy organizacje nie złożyły kandydatur" - powiedział w czwartek PAP uczestniczący w posiedzeniu wiceminister pracy Jacek Męcina.

Nowa rada będzie mogła wskazać, na jakie cele i do jakich regionów, lub gałęzi gospodarki trafi część środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Podczas czwartkowego posiedzenia Naczelna Rada Zatrudnienia dokonała przeglądu funkcjonowania nowych instrumentów wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia. "Rada stwierdziła, że jest pod wrażeniem wysiłków ministerstwa na rzecz tego, żeby te nowe instrumenty zadziałały" - powiedział Męcina.

"Dobrze funkcjonuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Pomimo tego, że są to dopiero cztery miesiące, udało się pozyskać ponad 5,5 tys. pracodawców, ponad 2 tys. pracowników skorzystało z tych szkoleń" - ocenił.

Rada dyskutowała o profilowaniu pomocy dla bezrobotnych, którą wprowadziły zmienione przepisy. "Rada stwierdziła jednoznacznie, że jest to dobra metoda, ale urzędom pracy trzeba chyba dostarczyć więcej informacji. To jest system pomocniczy, a zawsze najważniejszy jest człowiek - bo to ostatecznie doradca klienta podejmuje decyzję o profilowaniu pomocy dla bezrobotnego" - podkreślił wiceminister.

Według niego większość urzędów nie ma żadnych problemów ze stosowaniem tego instrumentu, ale "są takie, którym trzeba jeszcze raz dostarczyć wiedzy na ten temat".

W skład Naczelnej Rady Zatrudnienia oprócz przedstawicieli związków, pracodawców i strony samorządowej komisji wspólnej rządu i samorządu wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych, wojewódzkich rad zatrudnienia i przedstawiciele nauki.

(PAP)