"Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) opiniuje ten projekt negatywnie. Jednocześnie Rada Nadzorcza: wnioskuje o wycofanie projektu ustawy z prac sejmowych i o ponowne przeprowadzenie konsultacji projektu; wnioskuje o uwzględnienie w projekcie ustawy rocznego vacatio legis, także z powodu konieczności dostosowania narzędzi informatycznych ZUS do nowego stanu prawnego" - napisano.

Czytaj: Wicepremier Morawiecki też za zniesieniem limitu składek na ZUS od 2019 r.>>

Sejm przyjął ustawę dotyczący zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu.

 

Szefem rady nadzorczej ZUS jest wiceminister resortu pracy Marcin Zieleniecki. (PAP Biznes)