We współpracy z NSZZ "Solidarność" przy ministrze sprawiedliwości powołany zostanie zespół, który przyjrzy się przepisom związanym m.in. z prawem pracy – zapowiedział Zbigniew Ziobro. Podkreślił, że w skład zespołu wejdą eksperci, których wskaże szef NSZZ "Solidarności" Piotr Duda i dodał, że zespół miałby za zadanie popatrzyć na przepisy zarówno cywilistyczne, prawa pracy jak i karne, związane z zabezpieczeniem praw pracowniczych i związkowych.

Warto odnotować, że Zbigniew Ziobro składa taką deklarację tuż po zakończeniu prac przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, która przygotowała dwa projekty nowych kodeksów: indywidualnego i zbiorowego. Więcej na ten temat >>
Projekty kodeksów będą teraz analizowane w ministerstwie i za ok. miesiąc dowiemy się, czy prace nad zmianami będą kontynuowane, a jeśli tak, to które z nich znajdą się w projektach ustaw. Więcej na ten temat >>

- Dobra zmiana sprawiła, że przywróciliśmy wiek emerytalny zgodnie z oczekiwaniami państwa czy naszymi wspólnymi – mówił minister. Wymienił też wprowadzenie programu 500 Plus oraz podniesienie płacy minimalnej. - Udało nam się też odpowiedzieć na oczekiwania związku zawodowego - chociaż nie tylko związku zawodowego - i pomyśleć o sytuacji setek tysięcy ludzi pracujących w niedzielę by im również ulżyć i dać szansę na zajęcie się własną rodziną - mówił Zbigniew Ziobro w Gdańsku.

 [-OFERTA_HTML-]

– Udało nam się wspólnie, działając solidarnie i musimy być solidarni również w zakresie zmian prawa, działań wymiaru sprawiedliwości – apelował minister. – Nie od razu, ale krok po kroku osiągniemy cele, zrealizujemy je razem i będzie dobra zmiana również w obszarze ochrony praw pracowniczych, ochrony praw związkowych – dodał.

Zapowiedział również, że przygotuje w konsultacji z NSZZ "Solidarność" oraz innymi związkami zawodowymi wytyczne dla prokuratorów, co do sposobu działania m.in. w przypadku uporczywego naruszania praw pracowniczych.

W piątek w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej NSZZ "Solidarność" zorganizowała konferencję pt. "Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?". Punktem wyjścia był art. 12 Konstytucji RP gwarantujący m.in. wolność zrzeszania się w związki zawodowe. (Agnieszka Matłacz/PAP)