Wstrzymanie wypłaty spowodowało nieformalny protest maszynistów - ponad 40 z nich przedstawiło zwolnienia lekarskie. Od minionego piątku skutkuje to odwołaniem części pociągów w regionie. We wtorek odwołano około 10 pociągów między Katowicami a Bielsko-Białą oraz Katowicami i Wodzisławiem. W kilku przypadkach zapewniono komunikację zastępczą, a część pociągów prowadzili maszyniści spółki Koleje Śląskie.

Jako powód braku wypłaty przedstawiciele Przewozów Regionalnych podawali zaległości w płaceniu za usługi przewozowe ze strony Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego. Urząd wskazywał natomiast, że podstawą przekazywania środków musi być stosowna umowa, której Przewozy nie chcą podpisać. Mimo to w październiku urząd przekazał firmie pieniądze w trzech transzach - ok. 10 mln zł, ok. 11 mln zł i - we wtorek - ok. 15 mln zł.

We wtorek – jak podały Przewozy Regionalne – urząd marszałkowski „dokonał spłaty zaległych zobowiązań za zrealizowane we wrześniu 2012 r. (…) usługi oraz wpłacił zaliczkę za październik”. Po tym zarząd spółki – jak napisano w komunikacie – „podjął decyzję o natychmiastowej wypłacie drugiej połowy miesięcznego wynagrodzenia wszystkim pracownikom Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych”.

Wypłata będzie zrealizowana w środę.

"Przekazanie Przewozom Regionalnym ok. 15 mln zł to z naszej strony przejaw daleko posuniętego kompromisu; to wyciągnięcie ręki w kierunku przewoźnika, ponieważ nadal nie mamy podpisanej stosownej umowy" - skomentował we wtorek marszałek woj. śląskiego Adam Matusiewicz.

Na razie nie wiadomo, czy dokonanie wypłaty wynagrodzenia przełoży się już w środę na postawę maszynistów. Większość z nich od minionego piątku uzyskiwała kilkudniowe zwolnienia, np. na pięć lub siedem dni. Oznacza to, że część maszynistów, którym skończą się zwolnienia, powinna w środę wrócić do pracy.

Aktualne informacje na temat kursowania pociągów podróżni mogą otrzymać pod numerami telefonów: 782 554 681 i 782 554 440.

W minioną środę Przewozy Regionalne nie wypłaciły w terminie wynagrodzeń ponad 1,4 tys. pracownikom śląskiego zakładu wskazując, że marszałek woj. śląskiego zaprzestał regulowania należności za przewozy. W tej sytuacji spółka – jak mówili jej przedstawiciele - zmieniła priorytety płatnicze na rzecz utrzymania regulowania bieżących zobowiązań wobec zarządcy kolejowej infrastruktury i dostawcy energii.

Marszałek woj. śląskiego argumentował brak płatności na rzecz PR faktem, że zakończona w połowie roku ostatnia umowa okresowa na przewozy nie została ani rozliczona, ani aneksowana. Mimo to samorząd w pierwszych dniach października przelał PR pewną transzę należności, które z takiej umowy wynikałyby (ok. 10 mln zł).

W piątek marszałek przelał kolejną transzę (ok. 11 mln zł) wyrażając przy tym nadzieję, że umożliwi to wypłatę zaległych wynagrodzeń. W reakcji zarząd PR zdecydował o wypłacie połowy zaległego wynagrodzenia za wrzesień wszystkim pracownikom śląskiego zakładu Przewozów Regionalnych. Wypłaty rozpoczęto w poniedziałek. We wtorek marszałek zdecydował o przekazaniu Przewozom kolejnych ok. 15 mln zł.

Z powodu sytuacji w śląskim zakładzie Przewozów Regionalnych Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce podjęła w poniedziałek uchwałę o rozpoczęciu pogotowia strajkowego we wszystkich zakładach spółki. „Aktywnymi działaniami” wspierającymi kolegów ze Śląska zagroził też Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, który zachowanie szefów spółki określił jako „skandaliczne i bulwersujące opinię publiczną”.

W czerwcu zarząd woj. śląskiego zdecydował o powierzeniu swojej spółce Koleje Śląskie wszystkich przewozów kolejowych w regionie; Przewozy Regionalne mają tam jeździć tylko do grudniowej zmiany rozkładu jazdy. W reakcji zarząd PR poinformował o likwidacji w tym terminie swojego śląskiego zakładu i zwolnieniu większości z 1874 pracujących tam wówczas osób.(PAP)

mab/ mtb/ her/ amac/ gma/