Według OPZZ Rada powinna być uwzględniona w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ustawę uchwalił w czwartek Sejm, a w piątek przyjął bez poprawek Senat. Teraz czeka ona na podpis prezydenta.

Zakłada ona, że 500 zł na pierwsze dziecko będzie wypłacane przy zastosowaniu kryterium dochodowego 800 i 1200 zł (dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), a na drugie i kolejne bez tych ograniczeń.

Przeczytaj: Program 500+ wpłynie na sytuację na rynku pracy

W ustawie znalazł się zapis, że Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia zwiększyć wysokość kwoty świadczenia wychowawczego oraz uprawniających do niego kryteriów, biorąc pod uwagę "prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy".

Według OPZZ nieuwzględnienie Rady, w której reprezentowane są związki zawodowe, pracodawcy i rząd, jest istotne i niepokojące "z punktu widzenia pozycji i wpływu" RDS na ustalanie kryteriów dochodowych. OPZZ wskazuje, że zapisy o udziale Rady były w pierwotnym projekcie przesłanym do konsultacji społecznych, ale nie znalazły się w uchwalonej ustawie. "To bardzo niepokojący sygnał nie tylko dla RDS, ale także dla zasad konsultacji społecznych, poprzez wprowadzenie tak znaczącej zmiany do ustawy, praktycznie bez poinformowania Rady Dialogu Społecznego o takiej zmianie bez jakiegokolwiek uzasadnienia" - oceniło Porozumienie.

OPZZ przypomina, że w konsultowanym projekcie Rada Ministrów miała do 15 maja - co trzy lata, gdy prowadzona będzie weryfikacja - przedstawiać RDS propozycje wysokości nowych kryteriów dochodowych, wyniki badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych o poziomie minimum socjalnego, dane dotyczące pobierających świadczenia oraz informację o dochodach rodzin posiadających dzieci. W projekcie Rada miała miesiąc na uzgodnienie kwot i kryteriów dochodowych. Gdyby do porozumienia nie doszło, do 15 sierpnia rząd sam w rozporządzeniu określałby nowe kwoty uprawniające do świadczenia. W uchwalonej ustawie - jak podkreśla OPZZ - prawo do weryfikacji świadczeń i kryteriów ma tylko rząd.

Czytaj także: Wprowadzenie programu "Rodzina 500+" może wpłynąć na aktywność zawodową Polaków

Według kolejnych wersji projektów umieszczonych na stronach w Rządowego Centrum Legislacji rozdział III projektu uwzględniający rolę RDS przy weryfikacji kwot świadczeń jest w wersji, która trafiła na Komitet Stały Rady Ministrów, a nie ma go już w dokumencie skierowanym z Komitetu do komisji prawniczej, która analizuje wszystkie projekty ustaw przed wniesieniem ich pod obrady rządu.

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to sztandarowy projekt rządu PiS, zapowiadany w kampanii wyborczej.

Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Program ma ruszyć w kwietniu. Wnioski należy składać w gminach raz do roku.(PAP)