Obowiązek budowania z uwzględnieniem wymagań bhp

BHP

Obowiązek zapewnienia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w ktrym przewiduje się pomieszczenie pracy, była wykonywana na podstawie projektw uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i...

03.09.2008

Prawo drogowe

BHP

W minionym roku na polskich drogach wydarzyło się prawie 50.000 wypadkw drogowych (+5,7%), w ktrych zginęły 5.583 osoby (+6,5%). Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wśrd winnych tych tragedii jest wielu...

03.09.2008

Ustawa o systemie oceny zgodności

BHP

Od stanu technicznego maszyn i urządzeń w dużym stopniu zależy bezpieczeństwo obsługujących je pracownikw. Jak wynika z danych Głwnego Urzędu Statystycznego, co czwarty wypadek przy pracy wiąże się...

27.08.2008

Kogo kontroluje PIP?

BHP

Państwowa Inspekcja Pracy w potocznym odbiorze traktowana jest skrótowo jako policja pracy, gnębiąca w szczególności pracodawców. Tymczasem działania kontrolno-nadzorcze PIP skoncentrowane są przede...

27.08.2008

Prawo energetyczne

BHP

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. 06.89.625) normuje zasady i warunki wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania energii oraz...

20.08.2008

PIP kontroluje prawidłowość dochodzeń powypadkowych

BHP

Zgodnie z 2 art.234 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku,...

20.08.2008

Co na temat bezpieczeństwa mówi prawo budowlane?

BHP

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pźn. zm.) dalej p.b., normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i...

13.08.2008
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski