Ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców

BHP

Jakkolwiek najpowszechniej stosowaną formą zatrudnienia pozostaje stosunek pracy, wiele osób wykonuje pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie...

01.03.2010

Słuszne decyzje eliminują ryzyko

BHP

Przeładunek oraz dystrybucja LPG, czyli skroplonych gazów węglowodorowych, w szczególności butanu, propanu i ich mieszanin powoduje wiele zagrożeń.

24.02.2010

Bezpieczne odśnieżanie dachów

BHP

Odśnieżanie dachów jest zajęciem podwójnie niebezpiecznym stanowi ono duże zagrożenie nie tylko dla przechodniów czy mieszkańców, lecz także dla zatrudnionych przy nim pracowników. Ryzyko wzrasta...

17.02.2010