Prace szkodliwe dla zdrowia nie dla kobiety w ciąży

BHP

Sejm zakończył parlamentarne prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, której celem jest prawidłowe wykonanie dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady...

23.06.2016

Gdy dokuczają upały...

BHP

Ogólne przepisy bhp nie określają górnej granicy temperatury, w jakiej może być wykonywana praca, co powoduje, że latem pracownicy mogą być narażeni na tzw. stres gorący. Dotyczy to nie tylko...

23.06.2016

Nowe wymagania dla urządzeń radiowych

BHP

Wymagania dla urządzeń radiowych, procedury oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami oraz zakres dokumentacji technicznej tych urządzeń określa nowe rozporządzenie Ministra Cyfryzacji.

21.06.2016

Unia innowacji

BHP

W ramach strategii Europa 2020 Polska ma otrzymać ok. 85,5 mld euro. Drugim co do wielkości środków z kwotą 8,6 mld euro jest program Inteligentny Rozwój, wspierający badania, rozwój i właśnie...

20.06.2016