Obowiązek zapewnienia palarni

BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie oglnych przepisw bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z...

29.10.2008

Świadczenia socjalne

HR

Obowiązki pracodawcy w zakresie zaspokajania określonych potrzeb pracownikw wynikają zarwno z kodeksu pracy jak i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Obowiązki wynikające z kodeksu...

22.10.2008

Ręczne prace transportowe zostaną wyeliminowane?

BHP

Ministerstwo Pracy przygotowało nowelizację rozporządzenia z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313). Nowe przepisy...

22.10.2008

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

BHP

Podstawowym aktem prawnym z zakresu problematyki bezpieczeństwa pożarowego jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn....

21.10.2008

Ochrona zdrowia pracownicy w ciąży

HR

Kobiety przez cały okres swej pracy podlegają ochronie przed nadmierną uciążliwością pracy, a ochrona ta ulega wzmocnieniu w czasie ciąży. Przepisy prawa pracy w zakresie ochrony pracy kobiet są...

15.10.2008

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

BHP

Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) zajmuje się nie tylko lasami, polami, łąkami i wodami jej postanowienia mają duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a w tym na stan bezpieczeństwo i warunki...

15.10.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski