Zmiany w zatrudnianiu kierowców

HR

Od 1 stycznia 2012 roku zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o transporcie drogowym, ktra na nowych zasadach rozkłada odpowiedzialność za naruszenie obowiązkw lub warunkw przewozu drogowego...

28.12.2011

Zmiany w urlopach macierzyńskich

BHP

Do najważniejszych uprawnień przysługujących pracownicom w związku z rodzicielstwem jest prawo do urlopu macierzyńskiego. Od poczatku 2012 r. zwiększa się jego wymiar i będzie mgł trwać od 24 tygodni...

28.12.2011

Wyodrębnianie palarni w zakładzie pracy

BHP

Podstawowym obowiązkiempracodawcyjestzapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkw pracy. W zakres tego pojęcia wchodzi także możliwość korzystania z pomieszczeń...

28.12.2011

Miejscem pracy może być obszar całego kraju

Miejsce wykonywania pracy może być określone jako obszar geograficzny - wynika z uchwały Sądu Najwyższego. W takiej sytuacji pracownik, który wyjechał na dłuższy czas do nowego miejsca pracy...

27.12.2011

Świadczenia chorobowe na przełomie roku

Pracownik, ktry zachoruje na przełomie roku kalendarzowego może liczyć na świadczenie przysługujące w razie niezdolności do pracy powstałej wskutek choroby, tzn.:wynagrodzeniechorobowe finansowane ze...

27.12.2011

Istotne pogorszenie stanu zdrowia może być urazem

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2011 r., II PK 310/10, M.P.Pr. 2011, nr 11, s. 605 wprowadzenie do definicji wypadku przy pracy przesłanki urazu nie oznacza, że wykluczone jest...

27.12.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski