Lawinę polemik wywołały we Francji słowa premiera Jean-Marca Ayrault o możliwości wydłużenia...
Łucyk Szymon
31.10.2012
Stopa bezrobocia w strefie euro we wrześniu 2012 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych,...
31.10.2012
Bezrobocie we wrześniu 2012 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 10,1 proc. wobec...
31.10.2012
Ruch Palikota chce, by wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników były obowiązkowe tylko w...
PAP
31.10.2012
BHP
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 53,9...
Mariański Piotr
31.10.2012
Główny Inspektor Pracy apeluje o przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa przy odśnieżaniu...
PAP
31.10.2012
BHP
Prokuratura w Rzymie wszczęła we wtorek śledztwo przeciwko trzem przedstawicielom kierownictwa...
PAP
31.10.2012
BHP
Spośród ogółu ofert zatrudnienia zgłoszonych do urzędów pracy aż jedna czwarta pozostaje...
31.10.2012
Pracownik z wymaganym stażemzatrudnienia może się ubiegać o świadczenie przedemerytalne, jeśli...
Agnieszka Rosa
31.10.2012
Na następny czwartek zaplanowane jest specjalne posiedzenie Rady Ministrów poświęcone wydłużeniu...
31.10.2012
Przygotowywana reforma emerytalna zmierzająca do wydłużenia okresu aktywności zawodowej pracowników...
31.10.2012
Pierwsze referendum, podczas którego pracownicy będą odpowiadać na pytanie, czy popierają strajk...
Konopka Krzysztof
30.10.2012
Dziennikarze greckiej telewizji państwowej zarzucili rządowi stosowanie cenzury i rozpoczęli we...
Pastor Małgorzata
30.10.2012
Około tysiąca kolejarzy z likwidowanego Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych będzie od stycznia...
Błoński Marek
30.10.2012
Dwie wdowy po górnikach, którzy zginęli w wypadkach przy pracy, zdecydowały się na preferencyjne...
Błoński Marek
30.10.2012
BHP
Minister spraw wewnętrznych wystąpił do ministra finansów o środki przeznaczone na wypłatę podwyżek...
Feder Anna
30.10.2012
Jak wynika z badań Narodowego Biura Statystycznego poziom bezrobocia w Hiszpanii wzrósł w ostatnim...
30.10.2012
Wielki szwajcarski bank UBS zapowiedział we wtorek redukcję swego personelu o 15 proc. do 2015 r.,...
Zieliński Andrzej
30.10.2012
HR
Stopa bezrobocia w Niemczech w październiku 2012 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych,...
30.10.2012
Ponad stu strażaków gasiło w nocy pożar supermarketu w Wągrowcu (Wielkopolskie). Budynek zawalił...
PAP
30.10.2012
BHP
Według danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) stres zajmuje drugie...
Edward Kołodziejczyk
30.10.2012
BHP
Regulacje antydyskryminacyjne zakazują nierównego traktowania pracowników zatrudnionych na czas...
Agnieszka Rosa
30.10.2012
1,2 mln zł otrzyma z funduszy unijnych Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze na realizację...
Rynkiewicz Marcin
30.10.2012
13 jednostek straży pożarnej gasi pożar supermarketu ogrodniczo-budowalnego w Wągrowcu...
PAP
29.10.2012
BHP
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami, w szczególności zaś gospodarowaniem odpadami...
Anna Nieć
29.10.2012
BHP
Około 300 osób z działającej w TVP Solidarności demonstrowało w poniedziałek wieczorem przed główną...
Wachowicz Mariusz
29.10.2012
Ponad 4,8 mln bratyjskich pracowników, czyli 20 proc. ogółu zatrudnionych, zarabia mniej niż wynosi...
29.10.2012
Od stycznia bezrobotni w powiecie nyskim (opolskie) będą dostawać zasiłek przez rok, a nie sześć...
29.10.2012