Spadek stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy (o 0,6 punktu) miał miejsce w województwie zachodniopomorskim, najsłabszy (o 0,2 punktu) w województwach: lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, i wielkopolskim.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,1 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (19,2 proc.).
Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2012 r. wyniosła 1 968,1 tys. osób i w porównaniu do końca maja 2012 r. spadła o 45,8 tys. osób (o 2,3 proc.).
Spadek liczby bezrobotnych w czerwcu 2012 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy odnotowany został w województwie: zachodniopomorskim (o 4,7 tys. osób, a wiec o 4,3 proc.), warmińsko-mazurskim (o 3,2 tys. osób, o 3,0 proc.), lubelskim (o 2,9 proc. (3,5 tys. osób)).
Z informacji otrzymanych z urzędów pracy wynika, że przyczyny obniżenia się bezrobocia to podjęcie prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, przy zbiorach owoców leśnych, itd.), jak również niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy.
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2012 r. wyniosła 66,6 tys. (spadek w porównaniu do maja 2012 r. o 7,7 tys., czyli o 10,4 proc.).

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 6 lipca 2012 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? 

Nie czekaj- z nami poznasz wszystkie odpowiedzi!