Dwie wdowy po górnikach, którzy zginęli w wypadkach przy pracy, zdecydowały się na preferencyjne...
Błoński Marek
30.10.2012
BHP
Minister spraw wewnętrznych wystąpił do ministra finansów o środki przeznaczone na wypłatę podwyżek...
Feder Anna
30.10.2012
Jak wynika z badań Narodowego Biura Statystycznego poziom bezrobocia w Hiszpanii wzrósł w ostatnim...
30.10.2012
Stopa bezrobocia w Niemczech w październiku 2012 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych,...
30.10.2012
Wielki szwajcarski bank UBS zapowiedział we wtorek redukcję swego personelu o 15 proc. do 2015 r.,...
Zieliński Andrzej
30.10.2012
HR
Ponad stu strażaków gasiło w nocy pożar supermarketu w Wągrowcu (Wielkopolskie). Budynek zawalił...
PAP
30.10.2012
BHP
Według danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) stres zajmuje drugie...
Edward Kołodziejczyk
30.10.2012
BHP
Regulacje antydyskryminacyjne zakazują nierównego traktowania pracowników zatrudnionych na czas...
Agnieszka Rosa
30.10.2012
1,2 mln zł otrzyma z funduszy unijnych Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze na realizację...
Rynkiewicz Marcin
30.10.2012
13 jednostek straży pożarnej gasi pożar supermarketu ogrodniczo-budowalnego w Wągrowcu...
PAP
29.10.2012
BHP
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami, w szczególności zaś gospodarowaniem odpadami...
Anna Nieć
29.10.2012
BHP
Około 300 osób z działającej w TVP Solidarności demonstrowało w poniedziałek wieczorem przed główną...
Wachowicz Mariusz
29.10.2012
Ponad 4,8 mln bratyjskich pracowników, czyli 20 proc. ogółu zatrudnionych, zarabia mniej niż wynosi...
29.10.2012
Od stycznia bezrobotni w powiecie nyskim (opolskie) będą dostawać zasiłek przez rok, a nie sześć...
29.10.2012
NSZZ Solidarność rozpoczęła w poniedziałek kampanię informacyjną o nadużywaniu w Polsce tzw. umów...
29.10.2012
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przesłało do Rządowego Centrum Legislacji rozporządzenia konieczne...
Feder Anna
29.10.2012
Spowolnienie gospodarcze, które trwa od 2008 r. spowodowało, że pracownicy w USA są już nie tylko...
29.10.2012
Blisko 300 japońskich firm inwestujących w Polsce utworzyło do tej pory ok. 40 tys. miejsc pracy -...
Oksiuta Aneta
29.10.2012
HR
Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie...
29.10.2012
Wdowy i członkowie rodzin górników Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW), którzy zginęli w...
PAP
29.10.2012
BHP
Przedsiębiorcy bronią tzw. umów śmieciowych, które dają im większą elastyczność. Dzięki umowom...
29.10.2012
Sosnowiecka kopalnia Kazimierz-Juliusz, gdzie w miniony piątek z powodu pożaru trzeba było...
PAP
29.10.2012
BHP
Jakie prawa i obowiązki ma przedstawiciel pracowników? W czym musi on uczestniczyć? Co musi z nim...
Maciej Ambroziewicz
29.10.2012
BHP
Związkowcy Służby Więziennej złożą pozew zbiorowy przeciwko Ministerstwu Sprawiedliwości. Przez...
Dąbrowski Radosław
29.10.2012
Po raz pierwszy od 20 lat spadną w tym roku realne wynagrodzenia stwierdza Dziennik Gazeta Prawna.
Dąbrowski Radosław
29.10.2012
Zespół może więcej. Efektywna praca zespołowa przekłada się na lepsze wyniki biznesowe,...
Michał Zaborek
28.10.2012
Dwaj młodzi mężczyźni zginęli w wyniku porażenia prądem na torowisku w Rudzie Śląskiej....
PAP
27.10.2012
BHP
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w piątek w Katowicach,...
Błoński Marek
26.10.2012
Ubezpieczenia społeczne
Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w USA przez University of Michigan na grupie 300...
26.10.2012
Deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na koniec 2013 r. wyniesie 21 mld 309,771 mln.
Mariański Piotr
26.10.2012