Prawo.pl
Podane w poniedziałek przez GUS dane dotyczące bezrobocia i sprzedaży detalicznej są zgodne z...
27.03.2012
23 marca Prezes GUS ogłosił tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, która...
27.03.2012
Czy sporadyczne polecanie pracownikowi pracy w domu oznacza zatrudnienie go w formie telepracy?
27.03.2012
Nowy pracodawca nie ma obowiązku przejmowania pracownika w sytuacji, gdy część zlikwidowanego...
27.03.2012
Bezrobotny będzie mógł złożyć wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza...
27.03.2012
Pracodawca w celu uzyskania informacji o niekaralności pracownika (koniecznej w zakresie niezbędnym...
27.03.2012
Aviva Europe, znany globalny ubezpieczyciel, do swoich strategii komunikacyjnych włącza z...
Paweł Berłowski Lidia Gruse
27.03.2012
Około 100 związkowców z NSZZ Solidarność regionu gdańskiego, którzy protestują przeciwko reformie...
Kalinowska Beata
26.03.2012
Ubezpieczenia społeczne
Negocjacje pomiędzy PO i PSL dotyczące reformy emerytalnej będą jeszcze trwały - powiedział PAP...
Tumidalska Marta
26.03.2012
Ubezpieczenia społeczne
Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13,5 proc. wobec 13,2 proc. w styczniu - podał GUS.
26.03.2012
Czy pracownicy w magazynie wysokiego składowania mają obowiązek stosowania hełmów ochronnych?
Łukasz Wawszczak
26.03.2012
BHP
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określił w nowym rozporządzeniu zakres...
Jarosław Zasada
26.03.2012
BHP
Rok 2011 jest kolejnym, w którym GUS zanotował wyższą liczbę wypadków przy pracy. Zdarzyło się ich...
Agnieszka Rosa
26.03.2012
W okresie 24 miesięcy od pierwszego nawiązania stosunku pracy przez absolwenta podstawą wymiaru...
26.03.2012
Możliwości rozwoju to dzisiaj dla pracowników bardzo ważny element decydujący tak o wyborze...
Paweł Berłowski
26.03.2012
Izraelski sąd wojskowy odrzucił w niedzielę apel głodującej w więzieniu Palestynki Hany Szalabi,...
Klimowska Monika
25.03.2012
Najbliższe dwa tygodnie będą rozstrzygające, jeżeli chodzi o ostateczny projekt rządowy ustawy...
25.03.2012
Ubezpieczenia społeczne HR
Zmianom emerytalnym PO sprzeciwiają się związkowcy i część społeczeństwa. Krytyczni wobec planów...
Podsiedzik Tomasz
24.03.2012
Ubezpieczenia społeczne
W poniedziałek nastąpi eskalacja protestu rolników, którzy okupują salę konferencyjną Urzędu...
Rausz Jerzy
23.03.2012
W poniedziałek nastąpi eskalacja protestu rolników, którzy okupują salę konferencyjną Urzędu...
Rausz Jerzy
23.03.2012
Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka powiedział w piątek, że jest zwolennikiem...
Musiał Marcin
23.03.2012
Ubezpieczenia społeczne
Czołowi politycy, pełniący ważne funkcje w państwie, powinni więcej zarabiać - powiedział prezes...
Widzyk Anna
23.03.2012
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, uległa wypadkowi przy wykonywaniu czynności...
Piotr Kostrzewa
23.03.2012
BHP
Długotrwała praca z myszką praktycznie niezbędną jako urządzenie wskazujące w środowisku Windows...
Zbigniew Jóźwiak
23.03.2012
BHP
Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy...
Roman Majer
23.03.2012
BHP
W tym dniu zostanie wprowadzony czas letniśrodkowoeuropejski.
23.03.2012