Inspektorzy przez cały 2012 rok badali m.in. zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, przeprowadzili ponad 23,4 tys. kontroli w firmach, sprawdzili blisko 37,5 tys. umów cywilnoprawnych. Okazało się, że na każde sześć umów jedna powinna być umową o pracę, a nie umową cywilnoprawną, czyli o dzieło bądź zlecenie.

W roku 2011 osób, które powinny mieć etat (czyli stałą umowę), a pracują na umowie cywilnoprawnej, było o jedną trzecią mniej. A w 2010 było ich jeszcze mniej – o ponad połowę niż w 2012 r.