W poniedziałek w Rzeszowie podpisana została umowa między Instytutem a Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację programu przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Pilotażowy program „Partnerstwo dla pracy" obejmie trzy województwa: mazowieckie, dolnośląskie i podkarpackie. Ma służyć wypracowaniu nowych mechanizmów współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z agencjami zatrudnienia oraz zasad finansowania i kontraktowania usług gwarantujących powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych.

Jak zaznaczył na poniedziałkowej konferencji prasowej dyrektor WUP Konrad Fijołek, Podkarpacie jest pierwszym regionem, który podpisuje taką umowę. Dodał, że oferta IBS została wybrana spośród ośmiu, które uczestniczyły w przetargu. Cena zaproponowana przez Instytut to ponad 9,6 mln zł.

„Głównym kryterium wyboru oferty nie była jednak cena, choć miała znaczenie. Liczyło się przede wszystkim m.in. doświadczenie w tego typu zadaniach oraz zadeklarowana efektywność, czyli jak dużo osób znajdzie pracę po zakończeniu szkoleń" - zaznaczył Fijołek.

Prezes IBS Mirosław Hiszpański podkreślił, że realizacja pilotażowego programu to wyzwanie dla jego firmy. Instytut będzie pracować z prawie tysiącem bezrobotnych z trzech powiatów: krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i przeworskiego. Będą to osoby długotrwale bezrobotne (50 proc. grupy docelowej), kobiety które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka (12 proc.), bezrobotni powyżej 50. roku życia (33 proc.) oraz niepełnosprawni (5 proc.).

W każdym z tych powiatów Instytut utworzy ośrodki aktywizacji, gdzie odbywać się będą szkolenia, kursy, warsztaty dla osób objętych pilotażem. Ośrodki rozpoczną działanie 6 maja.

„Kluczowym elementem dla nas będzie również kontakt z pracodawcami, bo umowa jest tak skonstruowana, że obsługa osoby bezrobotnej, nic nam nie daje. My jako firma mamy płacone za rezultat. Dopiero, jak osoba znajdzie pracę i przez pewien okres ją utrzyma, to otrzymujemy zapłatę. Jest to zupełnie nowe podejście niż dotychczasowe praktyki na rynku pracy" - podkreślił Hiszpański.

Jak zadeklarował Instytut w swej ofercie przetargowej, 71 proc. osób, które weźmie udział w programie znajdzie pracę; a 74 proc. utrzyma ją przez minimum trzy miesiące.

Hiszpański zaznaczył, że sam proces aktywizacji będzie bardzo spersonalizowany i dostosowany do osób, które zostaną skierowane do Instytutu z urzędów pracy.

„Dla nas ważne w tym programie jest także włączenie pracodawców w cały proces doprowadzenia i utrzymania w zatrudnieniu osób objętych pilotażem. Mamy już pięć deklaracji ze strony firm, że chcą zatrudnić kilkadziesiąt osób" - dodał.

Środki przeznaczone na realizację programu "Partnerstwo dla pracy" pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy. Wsparciem zostanie objętych 2952 bezrobotnych w całym kraju. Koszt zatrudnienia jednego uczestnika programu ma wynieść do 10 tys. zł brutto. Program przygotowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i obejmuje lata 2012-2014. Program ma również umożliwić ocenę rozwiązań zaproponowanych przez prywatne agencje zatrudnienia. Budżet programu to ok. 30 mln zł; każde województwo otrzyma po niespełna 10 mln zł.