Prognozy na najbliższe dni przewidują znaczny wzrost temperatur. Ma to istotny wpływ na warunki...
Jarosław Zasada
29.07.2013
BHP
Doświadczeni specjaliści imenedżerowie nie muszą szukać zatrudnienia, są zasypywani ofertami pracy....
29.07.2013
Tylko co piąty student kierunków biznesowych nie obawia się o swoją karierę, a aż sześciu na...
Dąbrowski Radosław
29.07.2013
HR
Od 23 lipca br. obowiązują przepisy pozwalające Polakom na emigracji ubiegać się o polskie...
Agnieszka Rosa
29.07.2013
Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła konkurs pt.: Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy. Jego...
Edward Kołodziejczyk
28.07.2013
BHP
Rosnący odsetek pracujących kobiet sprawił, że gospodarka Kanady rozwijała się dynamicznie w ciągu...
Lach Anna
28.07.2013
HR
Sejm uchwalił w piątek nowelizację Prawa zamówień publicznych, wyłączającą z reżimu tej ustawy...
Musiał Marcin
27.07.2013
HR
Czy środowisko pracy różni się bardzo od środowiska w szkole średniej lub na studiach? Na to...
27.07.2013
Dnia 1 stycznia br. weszły w życie zmiany do załącznika C doKonwencji o międzynarodowym przewozie...
Jarosław Zasada
27.07.2013
BHP
Priotechnicy usunęli w piątek z piwnicy i garażu jednego z budynków mieszkalnych w Mikołowie...
Piotrowiak Katarzyna
26.07.2013
BHP
W maju wszyscy chętni mogą darmowo przetestować LEX Navigator Procedury Prawa Pracy. Prezentujemy...
26.07.2013
Jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w...
Kwiatkowska Agata
26.07.2013
Sejm zgodził się w piątek na wydłużenie o dwa lata terminu na opracowanie nowych programów...
Kwiatkowska Agata
26.07.2013
Sejm przyjął w piątek część poprawek Senatu do noweli, która umożliwia opłacanie składek z budżetu...
Kwiatkowska Agata
26.07.2013
Czy umowę o pracę można wypowiedzieć mailem? Czy konieczny jest podpis elektroniczny? Od kiedy...
Katarzyna Pietruszyńska
26.07.2013
Ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska negatywnie ocenia pomysł Państwowej Inspekcji Pracy,...
Jarosław Zasada
26.07.2013
BHP
Przeprowadzenie certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym reguluje nowe...
Jarosław Zasada
26.07.2013
BHP
Z deklaracji dyrektorów szkół złożonych wiosną wynika, że 1 września pracę stracić może 6,8 tys....
Starzyńska-Rosiecka Danuta
25.07.2013
Przedstawiony przez resorty finansów i pracy raport z przeglądu systemu emerytalnego jest...
Białkowski Rafał
25.07.2013
Sejmowa komisja ds. służb specjalnych nie wydała opinii w sprawie rządowego projektu, który zakłada...
Główczewski Aleksander
25.07.2013
W MPiPS trwają prace nad ustawą, która - w ciągu pięciu lat - podniesie wysokość świadczenia...
Kwiatkowska Agata
25.07.2013
Ubezpieczenia społeczne
Zmianę najwyższego dopuszczalnego stężenia niektórych substancji chemicznych oraz uporządkowanie...
Jarosław Zasada
25.07.2013
BHP
Blisko 40 proc. pracowników boi się, że w ciągu najbliższego roku straci pracę, w tym 12 proc. jest...
Podsiedzik Tomasz
25.07.2013
HR
Kształcimy socjologów i politologów, którzy potem pracują na zmywaku w Londynie. Specjalistów od...
Podsiedzik Tomasz
25.07.2013
HR
Sejm znowelizował ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i...
Agnieszka Rosa
25.07.2013
Rozwiązanie, które stosuje nyski urząd pracy oferując długotrwale bezrobotnym prace interwencyjnie...
Huk Wojciech
24.07.2013
27 sierpnia w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu, który zakłada...
Dyjak Grzegorz
24.07.2013
Od zjazdu na dół do stanowiska pracy w skrajnych przypadkach górnicy muszą przebyć pod ziemią nawet...
PAP
24.07.2013
BHP
Firmy, które odczują skutki kryzysu gospodarczego, będą mogły obniżyć pracownikom wymiar czasu...
Strojna Balcer Joanna
24.07.2013
HR
Prace mające na celu oczyszczenie rejonu wokół japońskiej elektrowni atomowej w Fukushimie, która...
PAP
24.07.2013
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski