Fragment komentarza z publikacji Serwisu BHP.

Zgodnie z przepisami k.p. pracodawca w razie wystąpienia wypadku przy pracy jest zobowiązany do:
- podjęcia działań eliminujących lub ograniczających zaistniałe zagrożenie,
- zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
- ustalenia okoliczności oraz przyczyn wypadku,
- zastosowania odpowiednich środków prewencyjnych – zapobiegających podobnym wypadkom w przyszłości.
Z uwagi na brak bezpośredniego nadzoru i monitorowania warunków pracy w tym możliwości zaistnienia wypadku przy pracy, pracodawcy stosujący telepracę powinni przygotować odpowiednie szczegółowe instrukcje postępowania dla pracowników zarówno w zakresie zachowania bezpieczeństwa pracy, przebywania w określonych pomieszczeniach w czasie wykonywania pracy w warunkach telepracy, jak również obowiązku natychmiastowego powiadamiania pracodawcy o wypadku przy pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.