Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej funkcjonują w strukturach Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP). Na Podkarpaciu centra znajdują się: w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu i Stalowej Woli.

„W naszych centrach będą odbywać się spotkania, warsztaty i zajęcia aktywizujące bezrobotnych, które mają na celu wskazanie różnorodnych działań, umożliwiających skuteczne planowanie edukacji i kariery zawodowej” – poinformował wicedyrektor ds. rynku pracy WUP w Rzeszowie Tadeusz Gospodarczyk.

Podczas spotkań i warsztatów, które potrwają do 19 października, dorosła młodzież, osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą miały okazję poznać swoje umiejętności i predyspozycje zawodowe; pełnoletnie młode osoby, które nie podjęły jeszcze decyzji związanej z dalszym kształceniem czy wyborem przyszłego zawodu, uzyskają pomoc doradców zawodowych w podjęciu decyzji związanej z wyborem dalszego kierunku kształcenia lub w planowaniu przyszłej edukacji.

Ponadto doradcy zawodowi pomogą redagować dokumenty aplikacyjne, a zainteresowanych przygotują do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą; nauczą zasad etykiety, wskażą metody poszukiwania pracy.

Spotkania odbywać się będą w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK). Podobne akcje zostaną przeprowadzone w innych województwach. Będą to m.in. spotkania z doradcami, pracodawcami, targi pracy.

Pomysłodawcą ogólnopolskiej akcji jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. OTK organizowany jest od 2009 roku; w jego organizację włączają się instytucje, publiczne służby zatrudnienia, placówki oświatowe oraz organizacje, których działalność nakierowana jest na szeroko pojęty rynek pracy.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej funkcjonują w strukturach Wojewódzkich Urzędów Pracy w całym kraju. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców. Ponadto centra, na zlecenie pracodawców, ustalają m.in. wymogi kwalifikacyjne stanowisk pracy. Prowadzą też spotkania informacyjne dla klientów centrum w zakresie poszukiwania zatrudnienia, możliwości edukacyjnych, przekwalifikowania, poszerzania wiedzy i umiejętności zawodowych.(PAP)

api/ pad/