Prawo.pl
Warto czytać je uważnie, aby znaleźć te, które rzeczywiście odpowiadają naszemu profilowi...
15.10.2013
Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie rozwiązania umowy na czas określony zawartej z...
Weronika Adamczyk
14.10.2013
Szkolenia dla więźniów i urządzanie w więzieniach kącików do kontaktu osadzonych z ich dziećmi, a...
Tumidalski Wojciech
14.10.2013
Analizę, ile rzeczy można kupić za płacę minimalną w różnych krajach przeprowadził International...
Weronika Adamczyk
14.10.2013
Zaktualizowany Praktyczny Poradnik: Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w Unii...
Herman Michał
14.10.2013
Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, zmiany wprowadzone w rozliczaniu czasu pracy...
Weronika Adamczyk
14.10.2013
Zasady powoływania, przez związki zawodowe, społecznych inspektorów pracy w żaden sposób nie są...
Weronika Adamczyk
14.10.2013
Inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób...
Weronika Adamczyk
14.10.2013
Choć wPolsce zroku na rok jest coraz więcej ofert coachingowych, menadżerowie wfirmach, skupieni na...
14.10.2013
HR
Kosztem około 10 mln zł w rudzkiej części kopalni Wujek powstała stacja odmetanowania, dzięki...
Jarosław Zasada
13.10.2013
BHP
42-letni kierowca ciągnika zatrudniony przy pracach leśnych najechał na wystający pień drzewa....
Jarosław Zasada
13.10.2013
BHP
Główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka o przesłanym w czwartek do konsultacji rządowym...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
13.10.2013
Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej przyjęła dnia 10 października br. informację głównego...
Jarosław Zasada
12.10.2013
BHP
Sejm przyjął ustawę o ochronie miejsc pracy w firmach, które odczują skutki kryzysu gospodarczego....
Kwiatkowska Agata
11.10.2013
HR
Dla mniejszych firm roszczenie pracownika o kilkaset tysięcy złotych zadośćuczynienia po tym, jak z...
Jarosław Zasada
11.10.2013
BHP
Przedsiębiorcy będą mogli wydzierżawić sześć hektarów terenów w Bytomskiej Strefie Aktywności...
11.10.2013
Będzie strajk wTelewizji Polskiej. Prezes TVP deklaruje gotowość do rozmów ze związkowcami, ale...
11.10.2013
Nowoczesne przedsiębiorstwa stawiają na różnorodność oferowanych pracownikom świadczeń....
11.10.2013
Dobrowolność OFE i obniżka pobieranych przez nie opłat, dłuższe gwarancje dziedziczenia oraz...
Krzykowska Katarzyna
11.10.2013
Dobrowolność OFE i obniżka pobieranych przez nie opłat, dłuższe gwarancje dziedziczenia oraz...
Oksiuta Aneta
10.10.2013
Uznanie za nieważne zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy zakłada poselski projekt nowelizacji...
Strojna Balcer Joanna
10.10.2013
Stawka podatkowa dla wypłat z IKZE wyniesie 10 proc., a oszczędności z OFE i subkont w ZUS będą...
Musiał Marcin
10.10.2013
Ustalenia Komisji Trójstronnej muszą być wiążące dla rządu, Komisja musi być instytucją niezależną,...
Strojna Balcer Joanna
10.10.2013
Ponad 5700 ofert pracy, m.in. w bankowości, branży produkcyjnej i handlu, przygotowali wystawcy...
Konopka Krzysztof
10.10.2013
Czy wypłata świadczenia pieniężnego dla pracowników z okazji świąt może być sfinansowana z ZFŚS?...
Małgorzata Skibińska
10.10.2013
Rzecznik Praw Obywatelskich - prof.Irena Lipowicz, wystąpiła do ministra pracy o przemyślenie...
Agnieszka Rosa
10.10.2013
BHP
Magazynowanie substancji chemicznych mogących stwarzać zagrożenie wymaga zachowania szczególnych...
Łukasz Wawszczak
10.10.2013
BHP
Rzecznik praw obywatelskich - Irena Lipowicz, wystąpiła do ministra pracy o przemyślenie możliwości...
Agnieszka Rosa
10.10.2013
Projekt zmian w systemie emerytalnym zakłada na początku wprowadzenie dla OFE indeksu indykatywnego...
Godusławski Bartłomiej
10.10.2013
Kwalifikacje polskich pielęgniarek, które przed 2004 r. ukończyły licea medyczne, będą...
Żylińska Julita
10.10.2013