Opportunity Now ujawniła również wstępne wyniki badania, które do tej pory zostało przeprowadzone wśród 14000 kobiet w wieku pomiędzy 28 i 40 lat. Dotychczasowe wyniki wskazują, że:

- 81% czuje, że posiadanie dzieci wpłynie na ich awans zawodowy,

- 72% czuje, że może mieć problemy z zachowaniem równowagi rodzina-kariera,

- 62% kobiet czuje presję, aby odnieść sukces w pracy i domu

- 69% twierdzi, że społeczeństwo oczekuje od kobiet stawiania rodziny na pierwszym miejscu (przed karierą),

- 66% wierzy, że praca musi być ich priorytetem, jeśli chce rozwijać swoją karierę,

- 91% wierzy, że większość wyższych stanowisk oznacza dużą presję, długie godziny pracy i wysoki poziom stresu,

- 80% uważa, że najważniejsze kobiety w biznesie są przedstawiane przez media jako „superkobiety”,

- 63% czuje, że elastyczna praca wciąż oznacza długie godziny pracy,

- 34% wierzy, że możliwości rozwoju są identyczne pomiędzy kobietami, które mają dzieci i tymi, którzy ich nie posiadają

- 89% kobiet uważa, że bycie pracującymi matkami sprawia, że są one dobrym wzorem do naśladowania dla swoich dzieci, zapewnia to też równowagę w życiu i pozwala im zapewnić dobre życie dla dzieci,

- 90 % twierdzi, że nie doświadczyło molestowania seksualnego w ciągu ostatnich trzech lat w miejscu pracy.

Do tej pory ponad 75 firm z sektora prywatnego i publicznego zgłosiło się do badania. Ankieta jest dostępna na stronie: www.project2840.com.

Więcej: www.cipd.co.uk/pm/peoplemanagement/b/weblog/archive/2013/12/03/four-fifths-of-women-feel-having-children-will-hit-career-progression.aspx