Od 10 lipca br. pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie mógł...
Agnieszka Rosa
05.05.2014
Zgodniez wyrokiem WSA w Białymstoku z 6 marca 2014 r., sygn. II SA/Bk 920/13 związekzawodowy nie...
Magdalena Okoniewska
05.05.2014
Według marcowych danych odnotowano spadek stopy bezrobocia. Pod koniec marca w Polsce było o 74...
Marta Schodzińska
05.05.2014
29 kwietnia 2014 r. BCC zorganizował konferencję na temat ubiegłorocznych, rządowych zmian...
Marta Schodzińska
05.05.2014
MPiPS ogłosiło konkurs dla pracodawców pod hasłem Kreator miejsc pracy. W konkursie mogą wziąć...
05.05.2014
Polacy od ponad miesiąca mogą decydować o tym, gdzie ma być gromadzone 15 proc. ich składki na...
Marta Schodzińska
05.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Agencja zatrudnienia dostanie 2 mln zł, gdy znajdzie zajęcie dla 200 bezrobotnych lub namówi ich do...
Marta Schodzińska
05.05.2014
HR
5 maja - upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP...
05.05.2014
Polscy strażacy są najlepsi w Europie, a świetne wyniki pracy zawdzięczają m.in. zaufaniu, jakim...
PAP
05.05.2014
BHP
Kampania zachęcająca młode kobiety do podejmowania pracy i zakładania własnych firm w Podlaskiem...
05.05.2014
HR
Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 8 grudnia 1997 r., II UKN 377/97, członkom rodziny pracownika, który...
Edward Kołodziejczyk
04.05.2014
Zmiany w dostępie do 101 zawodów, w których wymaga się obecnie posiadania uprawnień państwowych -...
04.05.2014
Szacuje się, że każdego roku dochodzi do ponad 70.000 zgonów związanych z narażeniem na substancje...
Edward Kołodziejczyk
04.05.2014
BHP
4 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość św. Floriana - patrona strażaków. Za swego...
Krzysztof Sobczak
04.05.2014
BHP
Zarobki robotników zatrudnionych w sektorze publicznym są wyższe niż ich kolegów po fachu...
04.05.2014
Podwyższenie wieku emerytalnego i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn jest generalnie konstytucyjne;...
04.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Przepisy podwyższające wiek emerytalny, zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez Solidarność,...
04.05.2014
Rozpatrując we wtorek i środę konstytucyjność podwyższenia wieku emerytalnego, Trybunał...
04.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Zawierając umowę należy szczególnie zwrócić uwagę na jej zapis. To nie nagłówek, lecz treść umowy...
04.05.2014
496 tys. zł wypłacono z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia...
04.05.2014
Od początku roku do końca kwietnia lasy paliły się w Polsce blisko 2 tys. razy. Po Portugalii i...
PAP
03.05.2014
BHP
Wyniki globalnej ankiety pokazują, że ponad dwie trzecie pracowników uznaje stres za główny powód...
03.05.2014
Pracodawcy obowiązani są za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w...
Weronika Adamczyk
03.05.2014
Prawie 140 osób znalazło pracę w nowym zakładzie szwajcarskiej firmy chemicznej Clariant w...
03.05.2014
HR
Już niemal połowa dużych firm w Wielkiej Brytanii oferuje umowy w wymiarze zero godzin. Politycy...
Krzysztof Sobczak
02.05.2014
Urząd Dozoru Technicznego zawarł w dniu 29 kwietnia 2014 r. ramowe porozumienie o współpracy z...
Jarosław Zasada
02.05.2014
BHP
Na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach 24 kwietnia br. odbyła się konferencja: Kształcenie dla...
Jarosław Zasada
02.05.2014
BHP
28 proc. młodych zgodziłoby się pracować w złej atmosferze, gdyby był to warunek zatrudnienia.
Marta Schodzińska
02.05.2014
Służba medycyny pracy przejęła obowiązki profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz...
Edward Kołodziejczyk
02.05.2014
BHP
2 miliony nowych miejsc pracy i o 9,5 pkt proc. niższe bezrobocie, to wynik, który osiągnęła Polska...
02.05.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski