Prawo.pl
Inspekcja pracy dostrzega poprawę warunków zatrudniania cudzoziemców. Nadal jednak często pracują...
Podsiedzik Tomasz
08.07.2013
Ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mogą podwyższyć swoją emeryturę przeliczając ją na...
Agnieszka Rosa
08.07.2013
Mamy, które po urodzeniu dzieci nie podjęły pracy, mogą skorzystać ze specjalnego programu, który...
Łozowska Izabela
06.07.2013
Włoski producent samochodów Ferrari postanowił ograniczyć swym pracownikom komunikowanie się za...
06.07.2013
Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 13,2 proc. wobec 13,5 proc. w maju - podał w piątek w...
05.07.2013
HR
Z poprawkami przyjął w czwartek Senat nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza roczny okres...
Główczewski Aleksander
05.07.2013
Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi od...
Weronika Adamczyk
05.07.2013
Jak informuje Rzeczpospolita Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej zwołuje kolejne posiedzenie...
Kamil Szubański
05.07.2013
Skazany za oszustwa pracownik ma zwrócić pracodawcy wydatki, które pracodawca poniósł naprawiając...
05.07.2013
W 1826 wypadkach przy pracy zbadanych w 2012 r. przez inspektorów pracy - poszkodowanych zostało...
Edward Kołodziejczyk
05.07.2013
BHP
Jedna trzecia aktywnych zawodowo Polaków zjada w pracy zaledwie jeden posiłek. Jest nim najczęściej...
05.07.2013
Parlament Europejski i Rada określiły minimalne wymagania ochrony pracowników narażonych na kontakt...
Jarosław Zasada
05.07.2013
BHP
Rada Gospodarcza przy premierze opowiada się za dobrowolnością uczestnictwa w otwartych funduszach...
04.07.2013
Ubezpieczenia społeczne
Można ubiegać się o ponowne przeliczenie swojej emerytury, jeżeli w okresie pomiędzy nabyciem prawa...
Zaborowski Paweł
04.07.2013
Ubezpieczenia społeczne

SN: sąd może ocenić decyzję ZUS

Ubezpieczenia społeczne
Można odwołać się do sądu od każdej decyzji ZUS, z wyjątkiem umorzenia składek i świadczeń...
Małecka Anna
04.07.2013
Ubezpieczenia społeczne
Minister finansów Jacek Rostowski powiedział w czwartek, że chciałby, aby reforma emerytur...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
04.07.2013
Ubezpieczenia społeczne
Kolejny już raz ZUS wyśle do 19 milionów Polaków informację o stanie konta emerytalnego. W tym roku...
Agnieszka Rosa
04.07.2013
Proces starzenia się społeczeństwa zwiększa popyt na usługi profesjonalnej opieki nad osobami...
04.07.2013
Coraz więcej osób wybiera pracę na własny rachunek jako odpowiedź na rosnące bezrobocie. Dzięki...
04.07.2013
Rada Gospodarcza przy premierze opowiada się za dobrowolnością uczestnictwa w otwartych funduszach...
Białkowski Rafał
04.07.2013
Ubezpieczenia społeczne
Kandydaci do pracy z certyfikatami, nawet jeśli potencjalny pracodawca nie wymaga ich posiadania,...
03.07.2013
Dziś w Berlinie premier Tusk weźmie udział w konferencji poświęconej wymianie doświadczeń i dobrych...
03.07.2013
W pomieszczeniu, w którym stosowany jest amoniak należy zainstalować mierniki stacjonarne oraz...
Kazimierz Kościukiewicz
03.07.2013
BHP
Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie musi przypadać bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.07.2013
HR
Amerykański koncern informatyczny Cisco, który w Krakowie zatrudnia około 300 pracowników, zamierza...
02.07.2013
Jakie są warunki uzyskania emerytury lub renty, ile wynoszą zasiłki i jak je uzyskać - to jedne z...
Strojna Balcer Joanna
02.07.2013
Ubezpieczenia społeczne
Według badania przeprowadzonego przez firmę Harris na 2071 pracownikach w Stanach Zjednoczonych...
02.07.2013
Pomimo że technologia i wypalenie zawodowe znajdują się na samej górze listy czynników, które...
02.07.2013
Samozatrudniających się i wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych kierowców czekają...
Joanna Kaleta
02.07.2013
Sejm zajmie się komisyjnym projektem nowelizacji kodeksu pracy dostosowującym nasze regulacje...
Agnieszka Rosa
02.07.2013