FZZ, NSZZ Solidarność oraz OPZZ przekazały pracodawcom oraz ministrowi pracy wspólne stanowisko w...
Marta Schodzińska
10.05.2014
Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i jego dokumentowania,...
Edward Kołodziejczyk
10.05.2014
BHP
Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania apeluje do pracodawców o przyłączanie się do akcji Dwie...
Weronika Adamczyk
10.05.2014
Równowartość dokonanych na dany rok odpisów i zwiększeń pracodawca przekazuje na rachunek bankowy...
Magdalena Stojek-Siwińska
09.05.2014
Rozważane jest przedłużenie terminu spłaty zadłużenia Kompanii Węglowej wobec Zakładu Ubezpieczeń...
09.05.2014
Zakład recyklingu akumulatorów w Korszach koło Kętrzyna należący do spółki ZAP Sznajder Batterien...
PAP
09.05.2014
BHP
Sejm przyjął w piątek kilkadziesiąt senackich poprawek do drugiej transzy deregulacji zawodów...
09.05.2014
Sejm powołał w piątek nową komisję stałą - ds. polityki senioralnej. Posłowie wprowadzili ponadto...
09.05.2014
Trwa kampania informacyjno-promocyjna MPiPS, której celem jest aktywizacja zawodowa osób w wieku...
Weronika Adamczyk
09.05.2014
HR
Zapewnienie ochronników słuchu kobiecie w ciąży nie zwalnia pracodawcy z konieczności przeniesienia...
Maciej Ambroziewicz
09.05.2014
BHP

Lecz się, bo z renty nici

Ubezpieczenia społeczne
ZUS, zamiast wysyłać Polaków na renty, chce, żeby się leczyli informuje Gazeta Wyborcza.
09.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Osoba pracująca na etacie, posiadająca akcje i udziały w spółkach zamierza zakupić grunt...
Piotr Kostrzewa
09.05.2014
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego nie ostudził emocji -...
08.05.2014
Wiek przejścia na emeryturę podnosi się w całej Unii Europejskiej; powinien on być równy dla kobiet...
08.05.2014
Nie dojdzie do zaplanowanej na 19 maja górniczej manifestacji w Warszawie. Sztab...
08.05.2014
Słabe strony polskiego rynku pracy to wysokie bezrobocie wśród młodych i utrudnione przejście z...
08.05.2014
W kwietniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 100 tys. osób - wynika z szacunków...
Marta Schodzińska
08.05.2014
HR
Pracodawca nie może uzasadnić opóźnień w wypłacie wynagrodzenia tym, że pracownik nienależycie...
Marta Schodzińska
08.05.2014
Senacka komisja ustawodawcza zajmie się przygotowaniem zmian, które zrealizują środowy wyrok...
08.05.2014
Utrudnienia w metrze to prawdopodobnie efekt celowego działania osoby lub grupy osób - powiedziała...
PAP
08.05.2014
BHP
8 maja w Senacie odbędzie się konferencja poświęcona wspieraniu zatrudniania osób...
Marta Schodzińska
08.05.2014
Posłowie byli zgodni co do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do...
Marta Schodzińska
08.05.2014
12 maja upływa termin składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz...
Marta Schodzińska
08.05.2014
Rozporządzenieokreślające zasady refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych będzie...
Weronika Adamczyk
08.05.2014
PSL przedstawiło w środę projekt zmiany konstytucji, zakładający wprowadzenie zapisu gwarantującego...
08.05.2014
Przez rażące naruszenie przepisów bhp rozumieć należy takie naruszenie tych przepisów, które...
Jarosław Zasada
08.05.2014
BHP
W co czwartej polskiej rodzinie (25 proc.) są osoby bezrobotne i poszukujące pracy; prawie trzy...
08.05.2014
HR
Po dwóch dnia rozpoznawania skarg związków zawodowych i posłów PiS Trybunał Konstytucyjny...
Krzysztof Sobczak
07.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Za satysfakcjonujący uznał środowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wieku emerytalnego...
07.05.2014
Zróżnicowanie praw kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o emerytury częściowe, jest niekonstytucyjne -...
Krzysztof Sobczak
07.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski