Prawo.pl
Odmowa podjęcia pracy jest zawsze ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, uzasadniającym...
16.08.2013
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z podatku będzie...
Weronika Adamczyk
16.08.2013
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wspólnie z Izbą Rzemieślniczą w Mannheim w Niemczech chcą...
Nowak Maciej
16.08.2013
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński mówił w środę w Szczecinie, że włączenie...
15.08.2013
HR
Jedenaście osób zostało rannych na stacji Ezerowo w pobliżu Warny we wschodniej Bułgarii po serii...
Manołowa Ewgenia
15.08.2013
BHP
Staże ipraktyki bez wynagrodzenia to coraz częstsza praktyka polskich izagranicznych firm...
15.08.2013
15 sierpnia jest jak co roku świętem ustawowo wolnym od pracy. Wolne liczy się od 6.00 w piątek do...
Ewa Drzewiecka
15.08.2013
Jak ryba w wodzie, czy zmęczeni nicnierobieniem? Od czego zależy satysfakcja i efektywność...
14.08.2013
Zdarza się, że urzędnicy administracji centralnej sięgają po umowy cywilnoprawne, gdy jest to...
14.08.2013
W obwieszczeniu z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 924) Minister Pracy i Polityki Społecznej...
Jarosław Zasada
14.08.2013
BHP
W latach 20022012 płace w Polsce wzrosły o 67 proc. wynika z danych GUS. To średnia. Jeśli jednak...
Pędzich Maciej
14.08.2013
Szykujemy się na długą walkę, a nie tylko cztery dni protestu od 11 do 14 września. W grę wchodzą...
14.08.2013
W dniu 23 sierpnia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks...
Agnieszka Rosa
14.08.2013
Mediana wynagrodzeń prezesów z największych spółek była prawie trzy razy wyższa od mediany...
14.08.2013
165 mln zł premii prywatyzacyjnej dla załogi oraz czteroletnie gwarancje zatrudnienia zakłada...
Kalińska Agata
13.08.2013
11 września związki mundurowe planują pikietę przed MSW oraz Sejmem. To część akcji trzech central...
Dyjak Grzegorz
13.08.2013
Według danych GUS i Eurostatu w Polsce pracuje tylko 39 proc. osób w wieku 5564 lat. To aż o 10 pkt...
13.08.2013
Możliwość użytkowania urządzenia technicznego, podlegającego dozorowi technicznemu zależy od...
Roman Majer
13.08.2013
BHP
Błędnie zaniżona przez przedsiębiorcę stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie może...
Agnieszka Rosa
13.08.2013
BHP
Niemal 115 mln zł wstrzymanych i obniżonych świadczeń chorobowych po pół roku przeprowadzanych...
13.08.2013
Błędnie zaniżona przez przedsiębiorcę stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie może...
Agnieszka Rosa
13.08.2013
Antal International opublikował wyniki 3. edycji badania Aktywność specjalistów i menedżerów na...
13.08.2013
Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika zwolnionego z części dnia pracy w celu załatwienia...
Joanna Kaleta
12.08.2013
Tylko w ciągu siedmiu miesięcy tego roku Straż Ochrony Kolei odnotowała aż 190 przypadków ułożenia...
Jarosław Zasada
12.08.2013
BHP
Najszybciej na swoje wakacje zarabia Norweg, a najwolniej Bułgar. Temu pierwszemu wystarcza na...
12.08.2013
W dniu 17 czerwca 2013 r. zostały wprowadzone zmiany w urlopach z tytułu rodzicielstwa. Została...
12.08.2013
8 sierpnia ogłoszony zostałwyrokTrybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2013 r., sygn akt K...
Weronika Adamczyk
12.08.2013
Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale tym roku wyniosło 3,612 zł, co oznacza wzrost w ujęciu...
10.08.2013
Firma, która chciała wykorzystać pieniądze z zakładowego funduszu rehabilitacji osób...
Delert Elżbieta
09.08.2013
HR
Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy, który przewiduje, że jeden z 36 miesięcy...
Dyjak Grzegorz
09.08.2013