W przeciwieństwie do przepisów regulujących udzielanie urlopu wypoczynkowego (art. 1542 k.p.), przepisy mówiące o urlopie bezpłatnym nie przewidują wymogu udzielania tego typu urlopu na cały dzień roboczy pracownika. W tym zakresie dopuszczalna jest większa swoboda, a więc i możliwość udzielania takiego urlopu na część dnia.