Same płace w III kwartale zwiększyły się o 2,1 proc. w ujęciu rocznym. W II kwartale 2013 roku koszty pracy wzrosły o 2,0 proc.