Według metodologii GUS stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 13,1 proc.
Stopa bezrobocia w strefie euro w lipcu 2013 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 12,1 proc., wobec 12,1 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 12,1 proc.
Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 11,0 proc. wobec 11,0 proc. poprzednio.
Najwyższa była w Hiszpanii: 26,3 proc., najniższa w Austrii: 4,8 proc.